Obehörig på takterassen

Torsdagen den 28/1 påträffades en obehörig person som sannolikt har övernattat på tekterassen. Vi i styrelssen uppmanar alla boende om att hålla uppmärksamhet vid entréerna så att obehöriga ej går in i husen.

Information avseende solskydd

Den byggnad du bor i är Miljöbyggnadscertifierad. Detta innebär bland annat att extra hänsyn har  tagits till områdena energi, inomhusklimat och material.  

Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar till viss del själv för ditt inomhusklimat genom att välja om  du vill köpa persienner till dina fönster eller inte. Persienner är en bra lösning för att stänga ute  värme från solen om du upplever att det blir för varmt i din lägenhet. Vi rekommenderar två olika  sorters solskydd alternativt en kombination av dessa. 

Mellanglaspersienner:  

De öppningsbara fönstren i din bostad är delningsbara och mellanglaspersienner kan därför  installeras. Mellanglaspersienner kan vara ett bra komplement för att stäng ute solljus och värme i  rummet. 

Vi rekommenderar er att kontakta en fackman för utförande av mellanglaspersienner.  

Invändig rullgardin:  

En invändig rullgardin kan också vara ett bra komplement om man upplever problem med för hög  solvärmelast inne i rummet, framförallt de dagar då solen ligger på.  

Som invändigt solskydd rekommenderas en väv som är semitransparent, med en metalliserad  baksida och är i en ljusare kulör, ex. Verosol – SilverScreen.

NYA RESTRIKTIONER

Med anledning av regeringens nya lagstiftning för att begränsa msittspridningen av covid-19, införs nu begränsningar på antalet deltagare även i privata sammankomster. Vi vill påminna om att vid användande av takvåning och föreningslokal gäller alltså:

MAX 8 PERSONER

Utdrag ur regeringens pressmeddelande:
Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs genom den beslutade begränsningsförordningen en deltagargräns om max 8 personer.

Detta gäller från ocm med söndag 10 januari tills vidare. För mer information, se www.regeringen.se

Vi hoppas att de insatser som görs i samhället kommer att minska smittspridningen så att vi så snart som möjligt kan återgå till normalt användande av våra lokaler.

Efterbesiktning Garantibesiktning

Under november månad skall Serneke slutföra de anmärkningar som noterades på Två-årsbesiktningen. Det kommer den närmaste veckan att delas ut lappar med information om efterbesiktningen i lägenheterna den 1 december

Årsmötet flyttat!

Pågrund av den fortsatta pandemin har styrelsen valt att flytta årsmötet till
Måndag den 30 november

Styrelsen har också bokat en bättre lokal än vad som var planetat tidigare. Mötet kommer hållas på
Brämaregårdens församlingshem, Hisingsgatan 26