Hela Kvillebäcken har ett för området gemensamt sopsugssystem samt återvinningsrum. 
Sopsugssystemet (soprummet) används för restavfall, matavfall och plast. Även ljuskällor, batterier och småelektronik går att lämna här.

I det för området gemensamma återvinningsrummet finns stora kärl för pappersförpackningar, wellpapp, plast, glas, metall, lampor etc.


Soprummet

Soprummet är beläget i hus 2 med ingång från innergården. Rummet har olika rör för olika typer av avfall. OBS! Det är mycket viktigt att man inte stoppar för stort avfall i sopsugarna, då detta orsakar stopp. Varje stopp medför en kostnad för föreningen! Även när det ställs sopor på golvet utanför avfallsrören så debiteras föreningen en kostnad. För att undvika onödiga hyreshöjningar på grund av detta så ber vi alla medlemmar att ta hand om sitt avfall enligt nedan.

Vad är Restavfall?

Restavfall är hushållsopor som inte är matavfall eller tidningar. T.ex. blöjor, bindor, kuvert, post-it lappar, dammsugspåsar, diskborstar, kattsand, våtservetter, snus, cigaretter, tops och väldigt kladdiga förpackningar.

Vad är Matavfall?

Matavfall är rester av kött, fisk, skaldjur, pasta, ris, frukt, bröd, grönsaker. Även äggskal, kaffesump, kaffefilter, tepåsar, teblad, hushållspapper, oblekta ej färgade servetter, snittblommor.
OBS! Släng inte snus, cigaretter, tobak, kattsand, jord, aska, grillkol här. Det slängs i restavfallet.

Vad är Tidningar?

Tidningar är trycksaker, det vill säga alla slags tidningar, broschyrer, papper och reklamblad.

Återvinningsrummet

Återvinningsrummet finns på Borstbindaregatan 2. För att komma in krävs en kod som ändras med jämna mellanrum. Koden distribueras till de boende när den ändras.

Återvinningscentraler

Det som inte kan lämnas i återvinningsrummet (t.ex. vitvaror, cyklar, möbler, julgranar, blomjord etc.) kan lämnas på en återvinningscentral. Alla boende i Göteborgs kommun har rätt till ett antal avgiftsfria besök på en ÅVC.