Torsdagen den 28/1 påträffades en obehörig person som sannolikt har övernattat på tekterassen. Vi i styrelssen uppmanar alla boende om att hålla uppmärksamhet vid entréerna så att obehöriga ej går in i husen.

Categories: Uncategorized