Månadsinformation Brf Cinnober maj 2024

Månadsinformation Brf Cinnober maj 2024

OBS ! Under senaste tiden har det varit inbrott och inbrottsförsök på vindar och garage i vår fastighet

– VAR NOGA MED ATT INTE SLÄPPA IN ELLER ÖPPNA ENTREER FÖR PERSONER NI INTE KÄNNER –

· Ny kod till Återviningsrummet, Borstbindargatan 2, är 4759#

· Ett stort TACK till alla oss 35 boende som hjälptes åt att göra takterrassen fin inför våren och därefter informerades om nyheter mm ifrån styrelsen, samtidigt som SKANDIAMÄKLAREN bjöd på grillad korv och dricka. TACK

· OM vi alla hjälper till att rätta oss efter tider och ordningsregler, samt att städa efter oss på Takterrassen, kommer det att bli en trevlig och förhoppningsvis solig sommar,( meddela på; kontakt@brfcinnober.se, när gasolen är slut)

· På grund av fortsatt dåligt ränteläge och ökade driftkostnader kommer månadsavgiften att höjas med 7 % och IMD-kostnaden med 5 % från den 1 juli 2024

· Boende på Rundbäcksgatan 16 och Gustav Dalensgatan 18 kan väl ge respons på hur ni uppfattar dörrfunktionen på entredörrarna, ut mot gatan

· Vill ni komma i kontakt med styrelsen maila till; kontakt@brfcinnober.se

/ styrelsen Brf Cinnober

Inbrott

OBS ! Det har varit inbrott i ett lägenhetsförråd och i vårt garage

SÅ ALLA BOENDE; Iaktta extra försiktighet med att släppa in  personer i fastigheten och tillse att            entrédörrar och garagedörr är ordentligt stängda efter er!

Information Brf Cinnober April -24 (svenska och engelska)

Månadsinformation April Brf Cinnober – 2024

  • TRIVSEL och STÄDDAG. Glöm inte att boka in lördagen den 20 april mellan klockan 11.00 – 13.00, Då iordningställer vi Takterrassen för våren och avslutar med lite information och korvgrillning, som Skandiamäklaren bjuder på.
  • Under denna dag, den 20 april, kommer föreningen att ha en Container uppställd på Solventilsgatan, samt en trådcontainer för elektiskt avfall utanför soprummet
  • Från och med den 1 maj har Återvinningsrummet på Borstbindargatan 2 ny kod, 4759#
  • Under en 4-veckorsperiod i slutet på april och början på maj kommer föreningen, med hjälp av Safe Team, att söka alternativa lösningar på våra dörrstängare på entrédörrarna. Vi kommer att skylta upp vilka dörrar det gäller, så att vi gemensamt kan utvärdera resultatet.
  • Gästlägenheten. Från och med den 1 maj kommer gästlägenheten att kunna bokas 5 dagar i rad

/Styrelsen Brf Cinnober

Monthly newsletter Brf Cinnober April – 2024

  • Community and Cleaning Day. Do not forget to book Saturday the 20th of April between 11:00-13:00. On that day we will organize the terrace for the spring. We will finish by sharing some information and grilling hotdogs sponsored by the real state agency Skandia.
  • That same day, April 20th, the association will place two containers. One in the street Solventilsgatan for big garbage and one right outside the garbage room for electronic waste.
  • The code for the recycling room in Borstbindargatan is changing to 4759# from 1st of May.
  • During a period of 4 week; from the end of April to the beginning of Maj; the association with help from Safe Team will be trying to find and alternative solution to our current door closing system for our entrances. We will be marking the doors affected by the changes so we can evaluate together the different solution.
  • From the 1st of May, the guest apartment will be able to be booked for up to 5 days in a row.

/ Brf Cinnober’s board

Information Brf Cinnober mars -24 (svenska och engelska)

Information Brf Cinnober mars -24

· Nytt försök med OVK- besiktning görs mellan den 19-22 mars. Mer information finns i era brevlådor om aktuell dag mm, samt på info i Hissarna

· Boka in lördagen den 20 april mellan 11.00 – 13.00. då har vi Städ/Trivseldag och information på Takterrassen. I samband med detta tar vi fram våra grillar och Skandiamäklaren bjuder på korv och bröd

· Styrelsen tar nya tag gällande ordningen på Takterrassen denna säsong. Personer som inte respekterar gällande ordningsregler riskerar avstängning och extraavgift.

· Ni som önskar att få denna information på engelska, gå in på föreningens hemsida; www.brfcinnober.se

· Önskar ni kontakt med styrelsen, maila till; kontakt@brfcinnober.se

· Under våren kommer styrelsen att bjuda in till Extrastämma gällande Gästlägenhetens framtid, vill du veta mer angående detta, kom till Städ/Trivseldagen den 20 april.

/ Styrelsen Brf Cinnober

Information Brf Cinnober March -24

· The new attempt to perform the ventilation inspection will take place between March 19th to 22nd. More information including the specific day for the inspection is available in your mailboxes as well as in the information box placed in the elevators.

· Book Saturday 20th of April between 11.00 and 13.00. On that day we will have a cleaning/community day on the rooftop terrace. We will also bring out our grills and Skandia real state agency will invite to hotdogs.

· This season, the board will be taking new steps regarding the order in the rooftop terrace. People that do not respect the rules of usage risk suspension as well as an extra fee.

· From now on we will be publishing the newsletter in English in our webpage; www.brfcinnober.se

· Do you want to get in contact with the board, please mail us at; kontakt@brfcinnober.se

· During the spring, the board will invite to an extraordinary meeting regarding the future of the guest apartment, if you wish to know more about this, please come to the cleaning/community day on April 20th.

/ Brf Cinnober’s board

Månadsinformation Brf Cinnober februari

Månadsinformation Brf Cinnober februari

· OBS! Emellan måndagen den 19 – torsdagen den 22 februari kommer ”Energi och Miljöteknik” att genomföra en OVK ( ventilationskontroll) i samtliga lägenheter.

Informationslappar om vilken dag som dom kommer till er lägenhet kommer att lämnas ut i god tid före

OM du/ni inte är hemma meddelad tid ställ dörren i ”Servicläge” ( ”10.00 i 16.00”)

· Snö och halkbekämpning. Vi kan hjälpas åt vid mindre snöfall och halka

Singel/flis finns i ”sandlåda” nedanför utgången ifrån gården, mot Allkemisten. Skyffel till flisen står i soprummet.

· Vill du ha kontakt med styrelsen, maila ditt ärende till; kontakt@brfcinnober.se

/Styrelsen Brf Cinnober

Månadsinformation Brf Cinnober jan 2024

Månadsinformation Brf Cinnober jan 2024

Nytt år och Nya förhoppningar

Föreningen kan dessvärre inte påverka räntor och inflation

MEN vi boende kan hjälpas åt att dämpa föreningens kostnader (=dämpade hyreshöjningar), genom att:

· Ej släppa in obehöriga i fastigheten, inklusive Takterrass och garage, ( hindrar förstörelse i husen)

· Vid snöfall, använd sopkvastarna för att hålla undan snö ifrån dörrarna. De två snöfall som varit i december och januari har kostat föreningen dryga 20 000kr ??

· Sopsortering, sortera soporna och släng rätt sopor på rätt ställe, Nyttja Återvinningstationer

OBS ! Tilltaget med att i jul och nyårshelgen slänga ut ett bord och askfat ifrån Takterrassen, var synnerligen allvarligt. Styrelsen överväger att stänga av terrassen kommande storhelger helt och hållet

OVK-besiktning, genomgång av ventilationssystemet, kommer att göras under februari månad. Besiktningsmännen måste få tillträde till samtliga lägenheter. Mer information om dagar och tider kommer framöver.

Felanmälan skall alltid göras i ”Mitt HSB”. OM inget händer kontakta styrelsen via mail; kontakt@brfcinnober,se

/ Styrelsen Brf Cinnober

December-information Brf Cinnober

December

– Till Årsmötet den 30 november, kom 28 medlemmar, Det finns plats för fler framöver.

· Den nya styrelsen består av två kvinnor och 3 män + en HSB-ledamot.

· Det beslutades att anta de nya stadgarna (första beslutet av två)

· Att arbeta fram ett beslutsunderlag gällande gästlägenhetens framtid.

– Styrelsens, kontakt@brfcinnober.se har inte fungerat under november månad. Felet skall nu vara åtgärdat och ni kan åter nå styrelsen via denna adress.

– Kallt i er lägenhet? Har ni under 20 grader i er lägenhet? Felanmäl på ”Mitt HSB”. Styrelsen har kontaktat fackkunskap för att komma tillrätta med de lägenheter som har problem

– Till sist, har styrelsen en önskan inför det nya året; OM alla boende kan hjälpas åt med att;

· Slänga rätt saker i sopnedkasten (sortera) och nyttja Återvinningsstationerna

· Inte nyttja vindarnas allmänna utrymmen som avstjälpningsplats

· Respektera de ordningsregler som gäller för Takterrassen

Då kommer trivseln i föreningen att öka och vi får mycket mindre av extrakostnader

God Jul och ett Gott Nytt År

/styrelsen Brf Cinnober