Januari

Månadsinformation Brf Cinnober, januari -23

-Soprummet, Det är helt oacceptabel att ställa sopor, typ flaskor, kartonger, på golvet i soprummet. Det finns ett Återvinningsrum på Borstbindargatan 2 och Återvinning vid spårvagnshållplatsen Vågmästareplatsen. Ofoget med att låta andra ta hand om dessa sopor kostar föreningen stora pengar.

-Takterrassen, Det är nu möbeltassar på alla stolar och hjul på borden. OBS! För allas trivsel; Respektera de ordningsregler som finns när ni nyttjar Takterrassen.

-5-årsbesiktning, kommer att vara den 22 och 23 mars. Mer information om denna besiktning kommer längre fram.

-Fastighetsförsäkring inkluderar nu Brf-tillägg, Föreningen har tecknat ny fastighetsförsäkring med Moderna/Trygg Hansa. Denna försäkring innefattar också Brf-tillägg, vilket gör att ni inte behöver detta tillägg i er egen Hemförsäkring

-Boka in Lördagen den 1 april, Då kommer vi att ha ”städ och trivseldag” på Takterrassen. Vi detta tillfälle kommer vi också att ta ut föreningens grillar.

-OBS ! Att bo i en bostadsrätt innebär att om vi ALLA BOENDE, hjälps åt och håller ordning, så undviker vi extrakostnader och fördröjer onödiga hyreshöjningar

Styrelsen Brf Cinnober

Månadsinfo december

Månadsinformation Brf Cinnober, december 

 • På städdagen på Takterrassen den 19 november, Var vi 15 personer som ansade och rensade växter satte tassar på bord och stolar och avslutade med en ”gofika”. Ni som gömde/glömde er får en ny chans till våren.
 • Föreningens årsmöte den 28 november, lockade endast 13 röstberättigade! Skärpning ni övriga, som inte dyker upp!! 
 • Stämmoprotokollet kommer att finnas på föreningens Hemsida 
 • Föreningen har tecknat ny Fastighetsförsäkring från den 1 februari 2023, med Moderna/Trygg Hansa, som kommer att innefatta ett BRF-tillägg. Detta innebär att ni alla kan ta bort detta ifrån era egna hemförsäkringar ifrån detta datum .
 • Invändiga garantiärenden ifrån 2-årsbesiktningen,skall nu vara klara. OM inte ! anmäl som alltid fel i ”Mitt HSB” och lägg ett mail till kontakt@brfcinnober.se. Detta är mycket viktigt då 5-årsbesiktningen kommer i april 2023 
 • Snöskottning OM/NÄR snön kommer. Vi har ställt ut sopkvastar vis varje entré och vi anslutning till Garageporten.OM vi alla hjälps åt att sopa framför dörrarna underlättar vi för alla, före det att ordinarie snöskottningen kommer. 

Styrelsen önskar alla 

en God Jul och Gott nytt år 

Takterrassen och första snön!

Lördagen den 19 november var vi ett 15-tal som var uppe på Takterrassen och rensade, satte hjul och tassar på våra möbler samt städade i städförrådet. Det blev mycket gjort så ett stort tack till alla som ställde upp. Nästa gång hoppas vi givetvis att fler känner ansvar för vår Brf och ställer upp.

” Det har nu ställts ut sopkvastar vid samtliga entréer och vid garageporten. Förhoppningen är att vi alla hjälps åt att hålla snön borta, när den kommer, framför våra dörrar och entréer, (fram till dess att det kommer och skottas)

/ Styrelsen

November 2022

Månadsinformation november -22, Brf Cinnober

OBS! Lördagen den 19 november,klockan 11.00-14.00, då städar och rensar vi och gör Takterrassen fin.

Vi avslutar med en ”Go-fika”, till alla.

OBS! Måndagen den 28 november, klockan 18.30,

har föreningen Årsstämma på Takterrassen

· Tvåårsbesiktningarna, nu skall alla besiktningsåtgärder i våra lägenheter vara klara. OM ni tycker att det finns åtgärder som inte är klara/gjorda, meddela detta på; kontakt@brfcinnober.se

· I månadsskiftet oktober/november har informatörer ifrån Kretslopp och Vatten besökt alla lägenheter med information om att rätt sopsortera. Vår förhoppning är att alla boende i Cinnober känner och tar ansvar för att sortera rätt, vilket gör att föreningen slipper betala onödiga kostnader för våra sopor

· Önskar ni kontakt med eller har frågor till styrelsen, maila; kontakt@brfcinnober.se

/ Styrelsen Brf Cinnober

Oktober

Månadsinformation oktober -22 Brf Cinnober

· Lördagen den 19 november har föreningen ” Städ och trivseldag” på Takterrassen, mellan klockan 11.00 – 14.00

· Tvåårsbesiktningarna, EDB säger att dom beräknar vara klara med alla besiktningspunkterna under oktober månad, år 2022

· Årsmöte 2022, måndagen den 28 november, klockan 18.30, håller föreningen årsmöte på Takterrassen

· Snöskottning, Är det någon i föreningen som kan åta sig att sköta snöskottningen för föreningen kommande vinter. Arvode utgår, efter överenskommelse. Anmäl intresse till; kontakt@brfcinnober.se

· Från och med oktober har föreningen fått ny fastighetsskötare, Vinko, och en ny städare Glenn

/Styrelsen Brf Cinnober

Månadsinformation Brf Cinnober september 22 

 • Brf Cinnober håller årsstämma måndagen den 28 november 
 • Nu är de 16 laddstolparna installerade i garaget. Om ni önskar laddplats, kontakta HSB 010 442 20 00. 
 • Under oktober/november kommer Kvillebäckens sopsugssamfällighet tillsammans med Kretslopp o Vatten genomföra en informationsinsats gällande sopsortering till alla 2 500 lägenheter som är med i sopsugen. 
 • OBS! Om/när ni flyttar in Brf Cinnober eller flyttar ifrån , skall ni anmäla flytten till Telia ( gällande Tv och bredband. Föreningen har ett företagsabbonemang för detta) 
 • Det kommer att bli en gemensam arbets- och trivseldag på Takterrassen, lördagen den 19 november  
 • Glöm ej att byta kolfilter i köksfläkten. Information om vilket filter er fläkt har skall finnas i er Bo-pärm. 

/Styrelsen Brf Cinnober 

Sommarbrev

Sommarinformation Brf Cinnober 

 • EDB är snart klara med att åtgärda alla besiktningspunkterna i våra lägenheter 
 • El-laddplatserna,16 st. Bidragsansökan till Naturvårdsverket är inskickad, Förhoppningsvis kommer laddplatserna att installeras i slutet av sommaren. 
 • Sopning av garaget görs två gånger av året. Då uppmanas alla bilägare att hålla undan sina fordon under en förmiddag. Denna gång var det 11 fordonsägare som inte hörsammat denna uppmaning, vilket gör att garaget ej blir helt rent, till stor förtret för oss övriga som flyttat undan våra fordon. Skärpning till nästa gång!!! 

Sommar på Takterrassen 

 • Passa nu på att nyttja och njuta av vår fina Takterrass i sommar 
 • MEN TÄNK PÅ, att för ”ALLAS TRIVSEL” håll ordning efter er och visa hänsyn samt följ de gemensamma ordningsreglerna vi har för Takterrassen. 

Trevlig sommar önskar 

Styrelsen Brf Cinnober