De återstående besiktningspunkterna som ej blivit åtgärdade skall nu göras omgående, före den 31 oktober.

Sernekes hantverkare kommer kontakta respektive boende för att boka tid för åtgärdande.

Categories: Uncategorized