Med anledning av regeringens nya lagstiftning för att begränsa msittspridningen av covid-19, införs nu begränsningar på antalet deltagare även i privata sammankomster. Vi vill påminna om att vid användande av takvåning och föreningslokal gäller alltså:

MAX 8 PERSONER

Utdrag ur regeringens pressmeddelande:
Vid privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut införs genom den beslutade begränsningsförordningen en deltagargräns om max 8 personer.

Detta gäller från ocm med söndag 10 januari tills vidare. För mer information, se www.regeringen.se

Vi hoppas att de insatser som görs i samhället kommer att minska smittspridningen så att vi så snart som möjligt kan återgå till normalt användande av våra lokaler.

Categories: Uncategorized