TIPS OM VÄRMEN I DIN LÄGENHET

TIPS OM VÄRMEN I DIN LÄGENHET  

Alla har vi egna preferenser på när temperaturen är skön och behaglig hemma.  Måltemperaturen är 21–22 grader (±0,5 grad) i vistelsezonen* under uppvärmningssäsongen.  

När utetemperaturen varierar stort tex tidig höst kan innetemperaturen under korta perioder understiga måltemperaturen. 

Att tänka på:  

 • Ställ möbler en bit från elementen och undvik gardiner som täcker dem. När luften kan röra sig fritt runt elementen sprids värmen lättare till resten av lägenheten.  
   
 • Lämna dörrar mellan rum öppna eller på glänt för att få en jämn värmecirkulation i hela lägenheten.  
   
 • Om utetemperaturen varierar kraftigt från en dag till en annan kan värmesystemet som styrs av bland annat utetemperaturen ta lite tid på sig att anpassa sig.  
   
 • Kalla element behöver inte betyda att det är något fel. När temperaturen i lägenheten är ca 21 grader eller mer blir elementen kalla.  
   
 • För att ta reda på din inomhustemperatur ska du placera en termometer inom vistelsezonen, tex mitt i rummet en meter upp från golvet.  
   
 • Felanmäl om du trots ovan tips och egen temperaturmätning inte har 21 grader (±0,5 grad) i vistelsezonen!  

Läs mer på: https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/temperaturen-i-din-lagenhet/ 

*Definition vistelsezon:  
1 meter in från fönster/fönsterdörr 
0,6 meter in från vägg 
0,1 m upp från golv 
 

Månadsinformation september 2023

-Städ och trivseldag på Takterrassen.

Lördagen den 28 oktober

Klockan 11.00 – ca 13.30

Vi skall rensa i våra krukor och rabatter, rengöra våra grillar inför vintern och göra fint på vår Terrass. Efter arbetet tar vi en ”gofika” och informerar och pratar lite om föreningen

” För allas trivsel” Ställ upp den 28 oktober !

-Årsmöte Torsdagen den 30 november

Klockan 18.30 på Takterrassen

– Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 oktober, på kontakkt@brfcinnober.se

– Vill du vara med och påverka mer, anmäl ditt intresse till valberedningen, information kommer ut inom kort

Önskar du kontakt med styrelsen ? maila kontakt@brfcinnober.se

Styrelsen Brf Cinnober

Månadsinformation Brf Cinnober juli månad

Månadsinformation juli

· OBS ! Sista chansen, gällande 5-årsbesiktningspunkter. Under juli och augusti är sista chansen att till föreningen påtala ej åtgärdade besiktningspunkter i era lägenheter. Anmäl till; kontakt@brfcinnober.se

· Gästlägenheten, från och med den 1 augusti kommer dygnsavgiften att höjas ifrån 200 kr till 300 kr

· Måsproblem, Det är stora problem med störande måsar i vårt område, nedsmutsade bilar, anfallande måsar mm. Miljö och Hälsa är kontaktade och fågelskrämmor ( uvar) är införskaffade av styrelsen , som därefter placerat ut dessa på tak i fastigheten.

· Takterrassen I en bostadsrättsförening bör vi alla hjälpas åt för att undvika onödig irritation och kostnader För allas trivsel

”Respektera de ordningsregler som gäller för takterrassen”

· Vill du/ni ha kontakt med styrelsen? maila; kontakt@brfcinnober.se

Ha en trevlig sommar

/Styrelsen Brf Cinnober

Kostnad för föreningen

BRF Cinnober har orsakat stopp i sopsugen som kostar föreningen 2580kr. Stoppet beror på att någon ”knökat in” vinflaska, vinlåda och ett par skor i hushållsavfallsröret. Väldigt onödiga utgifter.

Månadsinformation Brf Cinnober juni 2023

Månadsinformation Brf Cinnober juni 2023

· Avgiftshöjning, Från och med den 1 augusti höjs månadsavgiften med 5 %. Det kommer eventuellt att bli ytterligare höjning sista kvartalet år 2023, beroende på hur den nya räntan blir för det lån som föreningen skall skriva om den 30 juni.

· Olja in våra entredörrar. Finns det någon som kan åta sig att olja in föreningens 8 entredörrar, i sommar?

Skälig ersättning/arvode utgår, anmäl intresse till; kontakt@brfcinnober.se

· Gasol och kolgrillar, är förbjudna att användas på våra egna balkonger

· STÄNGA TAKTERRASSEN ! Om inte ALLA respekterar de ordningsregler, tider och ordning mm, kommer styrelsen att stänga takterrassen från och med den 8 juli år 2023

· Att respektera ordningsregler innebär också att återställa möbler, madrasser på takterrassen, där man tog dem

· För att få kontakt med styrelsen, maila; kontakt@brfcinnober.se

/ Styrelsen Brf Cinnober

Månadsinformation maj

Månadsinformation Brf Cinnober, maj 2023

· OBS ! Inbrott i Cinnober. Det har varit 3 inbrott/inbrottsförsök i Cinnober de senaste tre veckorna. OM alla boende hjälps åt att kontrollera så att dörrar är ordentligt stängda efter er och att inte släppa in obehöriga

· Omskrivning av lån, Ett av föreningens lån skall skrivas om i månadsskiftet juni/juli. Detta kommer att påverka månadsavgiften. Mer besked om detta kommer under juni månad

· 5-årsbesiktningen. Alla besiktningsåtgärder, utifrån protokollen, skall vara utförda och klara i maj månad. OM inte, meddela via; kontakt@brfcinnober.se

· Takterrassen, OM alla boende håller ordning efter sig och sina vänner och lämnar Takterrassen som ni önskar återse den nästa gång, samt respekterar de tider och andra regler som gäller så; ”Kommer alla boende att få en trevlig sommar”

/Styrelsen Brf Cinnober

Bilinbrott garaget

Hej! Vi har dessvärre haft bilinbrott i garaget natten till torsdag 4/5.

Var gärna uppmärksamma vid garaget, vinden och entrédörrarna. Meddela föreningen (vila mail) men även Polisen vid misstanke om brott.

Månadsinformation april

 • Besiktningsprotokoll för samtliga lägenheter är nu utdelade. Om det finns kvarstående punkter, skall dessa vara åtgärdade före juni 2023.
 • Uppslutningen på vår-städ och trivseldag 1 april var god och mycket blev gjort. Stort tack till alla ca 30 boende som ställde upp.
 • Containrar för grovsopor kommer att vara uppställda utanför Brf mellan den 18-24 april, se separat anslag.
 • Container för elektronik kommer samtidigt att vara uppställd utanför vårt soprum.
 • Tack för att numera ”nästan” alla respekterar vår avfallshantering. Detta gynnar oss alla då våra gemensamma utgifter minskar.
 • Om också ALLA som är på takterrassen och har trevligt, kan lära sig att ställa tillbaka stolar, ta med sina sopor och rengöra använd grill, kommer vår förening att bli ännu trevligare.