Månadsinformation Brf Cinnober februari

Månadsinformation Brf Cinnober februari

· OBS! Emellan måndagen den 19 – torsdagen den 22 februari kommer ”Energi och Miljöteknik” att genomföra en OVK ( ventilationskontroll) i samtliga lägenheter.

Informationslappar om vilken dag som dom kommer till er lägenhet kommer att lämnas ut i god tid före

OM du/ni inte är hemma meddelad tid ställ dörren i ”Servicläge” ( ”10.00 i 16.00”)

· Snö och halkbekämpning. Vi kan hjälpas åt vid mindre snöfall och halka

Singel/flis finns i ”sandlåda” nedanför utgången ifrån gården, mot Allkemisten. Skyffel till flisen står i soprummet.

· Vill du ha kontakt med styrelsen, maila ditt ärende till; kontakt@brfcinnober.se

/Styrelsen Brf Cinnober

Månadsinformation Brf Cinnober jan 2024

Månadsinformation Brf Cinnober jan 2024

Nytt år och Nya förhoppningar

Föreningen kan dessvärre inte påverka räntor och inflation

MEN vi boende kan hjälpas åt att dämpa föreningens kostnader (=dämpade hyreshöjningar), genom att:

· Ej släppa in obehöriga i fastigheten, inklusive Takterrass och garage, ( hindrar förstörelse i husen)

· Vid snöfall, använd sopkvastarna för att hålla undan snö ifrån dörrarna. De två snöfall som varit i december och januari har kostat föreningen dryga 20 000kr ??

· Sopsortering, sortera soporna och släng rätt sopor på rätt ställe, Nyttja Återvinningstationer

OBS ! Tilltaget med att i jul och nyårshelgen slänga ut ett bord och askfat ifrån Takterrassen, var synnerligen allvarligt. Styrelsen överväger att stänga av terrassen kommande storhelger helt och hållet

OVK-besiktning, genomgång av ventilationssystemet, kommer att göras under februari månad. Besiktningsmännen måste få tillträde till samtliga lägenheter. Mer information om dagar och tider kommer framöver.

Felanmälan skall alltid göras i ”Mitt HSB”. OM inget händer kontakta styrelsen via mail; kontakt@brfcinnober,se

/ Styrelsen Brf Cinnober

December-information Brf Cinnober

December

– Till Årsmötet den 30 november, kom 28 medlemmar, Det finns plats för fler framöver.

· Den nya styrelsen består av två kvinnor och 3 män + en HSB-ledamot.

· Det beslutades att anta de nya stadgarna (första beslutet av två)

· Att arbeta fram ett beslutsunderlag gällande gästlägenhetens framtid.

– Styrelsens, kontakt@brfcinnober.se har inte fungerat under november månad. Felet skall nu vara åtgärdat och ni kan åter nå styrelsen via denna adress.

– Kallt i er lägenhet? Har ni under 20 grader i er lägenhet? Felanmäl på ”Mitt HSB”. Styrelsen har kontaktat fackkunskap för att komma tillrätta med de lägenheter som har problem

– Till sist, har styrelsen en önskan inför det nya året; OM alla boende kan hjälpas åt med att;

· Slänga rätt saker i sopnedkasten (sortera) och nyttja Återvinningsstationerna

· Inte nyttja vindarnas allmänna utrymmen som avstjälpningsplats

· Respektera de ordningsregler som gäller för Takterrassen

Då kommer trivseln i föreningen att öka och vi får mycket mindre av extrakostnader

God Jul och ett Gott Nytt År

/styrelsen Brf Cinnober

Garagesopning & Takterrasen

Garagesopning torsdagen den 23 november

Denna gång var det endast två bilägare som  inte haft undan sina fordon vid sopningen, Dessa bilägare kommer nu att debiteras 500kr var, då det försvårar städningen och sådeles inte helt rent.

Detta var dock en klar förbättring sedan föregående maskinsopning

Ordning och reda på Takterrassen

Det slarvas dessvärre med bokning och ordning/städning på Takterrassen

Detta har i dagarna resulterat i att en boende blivit debiterad 1000kr i extrastädning och ytterligare en boende har fått sin Tag blockerad i 6 månader.

Detta helt i onödan då det är väldigt enkla regler att förhålla sig till på Takterrassen

/Styrelsen

Månadsinformation Brf Cinnober november 2023

Månadsinformation Brf Cinnober november 2023

Årsmöte 29 november !

Glöm inte att komma på detta, kallelse och handlingar är på väg till era brevlådor under vecka 46 ! På årsmötet kommer det att tas beslut om nya stadgar och om gästlägenheten skall omvandlas till lägenhet.

Avgiftshöjning. På styrelsemötet beslutades att höja månadsavgiften med 5% från och med den 1 januari år 2024

Städ- och Trivseldagen den 2 november. Mycket blev gjort av oss dryga 10 boende som dykt upp. Stort tack till er och Ni övriga bär betänka att genom att vi gör en del arbeten själva och tillsammans, kan vi hålla tillbaka en del, %, av kommande hyreshöjningar.

OBS ! föreningsmailen; kontakt@brfcinnober.se, har legat de senaste veckorna, Detta är nu åtgärdat och skall fungera framöver.

Rörstopp i Sopsugen, Borstbindargatan 2, Det var ett större ”rörhaveri” i vår sopsugsanläggning fredag den 3 nov, till tisdagen den 7 november. Lyckligtvis blev inte Brf Cinnober så illa drabbade. Men en gott råd för framtiden är att respektera vad som får slängas i soprummet och vad som inte skall slängas där, utan på Återvinningsstationer.

/Styrelsen Brf Cinnober

Ytterdörrar!

Ytterdörrar!

Vi får hjälpas åt och hålla extra koll på att ytterdörrar stängs. Det är viktigt att alla är extra noga och dubbelkollar så att dörrarna stängs efter man gått in/ut ur fastigheten.

Nyhetsbrev oktober 2023

Nyhetsbrev Brf Cinnober oktober månad

· Glöm ej planera in Städ och Trivseldag Lördag 28 oktober

· Påminnelse om att föreningen håller

Årsmöte Torsdagen den 30 november på Takterrassen

· Det blir inga gemensamma Containrar i Kvillebäcken i höst

· Det kommer inom kort att distribueras en ny kod till Återvinningsrummet, Borstbindargatan 2, som gäller från och med den 30/10

· Påminnelse om att styrelsen har tecknat bostadsrättstillägg i föreningens försäkring med Moderna/Trygg Hansa, från och med 2023

· Styrelsen har tecknat ett avtal med teleföretaget 3 om en antenn på taket till Rundbäcksgatan 16, detta avtal kommer att ge föreningen en hyresintäkt om 40 000kr/år

· Under hösten, -23, kommer Serneke, EDB och HSB-produktion, att slutföra de kvarvarande besiktningspunkterna på 5- 0ch 2-årsbesiktningarna

· Glöm ej att anmäla intresse till valberedningen, se anslag, om du är intresserad av styrelsearbete

Styrelsen Brf Cinnober

TIPS OM VÄRMEN I DIN LÄGENHET

TIPS OM VÄRMEN I DIN LÄGENHET  

Alla har vi egna preferenser på när temperaturen är skön och behaglig hemma.  Måltemperaturen är 21–22 grader (±0,5 grad) i vistelsezonen* under uppvärmningssäsongen.  

När utetemperaturen varierar stort tex tidig höst kan innetemperaturen under korta perioder understiga måltemperaturen. 

Att tänka på:  

 • Ställ möbler en bit från elementen och undvik gardiner som täcker dem. När luften kan röra sig fritt runt elementen sprids värmen lättare till resten av lägenheten.  
   
 • Lämna dörrar mellan rum öppna eller på glänt för att få en jämn värmecirkulation i hela lägenheten.  
   
 • Om utetemperaturen varierar kraftigt från en dag till en annan kan värmesystemet som styrs av bland annat utetemperaturen ta lite tid på sig att anpassa sig.  
   
 • Kalla element behöver inte betyda att det är något fel. När temperaturen i lägenheten är ca 21 grader eller mer blir elementen kalla.  
   
 • För att ta reda på din inomhustemperatur ska du placera en termometer inom vistelsezonen, tex mitt i rummet en meter upp från golvet.  
   
 • Felanmäl om du trots ovan tips och egen temperaturmätning inte har 21 grader (±0,5 grad) i vistelsezonen!  

Läs mer på: https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/temperaturen-i-din-lagenhet/ 

*Definition vistelsezon:  
1 meter in från fönster/fönsterdörr 
0,6 meter in från vägg 
0,1 m upp från golv