Jag har en allmän fråga om föreningen och/eller en fråga till styrelsen.
Innan du kontaktar oss, vänligen läs igenom hela denna F.A.Q. Om du varken hittar svaret här eller i våra trivselregler, vänligen kontakta oss via ett mail till kontakt@brfcinnober.se.

Jag har frågor av ekonomisk karaktär.
Vänligen kontakta oss via ett mail till kontakt@brfcinnober.se

När är nästa årsmöte?
För att få information om nästkommande årsmöte, vänligen anmäl dig till vårt nyhetsbrev, alternativt håll utkik i nyhetsflödet här på hemsidan!
Du kan anmäla dig till nyhetsbrevet längst ner på denna sidan!

Kan jag som medlem få tag i några mötesprotokoll?
Mötesprotokollen från våra styrelsemöten är dessvärre inget som du som medlem får möjlighet att ta del av. Däremot ligger våra protokoll från årsmöten och dylikt i dokumentdatabasen på portalen Mitt HSB.
Dessa är tillgängliga för samtliga medlemmar.

Hur arbetar föreningen med SBA (Systematiskt Brandskyddsarbete)?
Vi i Brf Cinnober jobbar aktivt med det systematiska brandskyddsarbetet. Vi utför brandskyddsronder kvartalsvis, har en årlig kontroll tillsammans med Anticimex och rökluckorna inspekteras en gång per år av behörig utövare. Utöver detta håller vi våra medlemmar uppdaterade/informerade om vad som gäller när det kommer till brandsäkerhet i form av utskick och dylikt. Vänligen besök dokumentdatabasen här på hemsidan för några exempel.