Jag vill glasa in min balkong. Vad gäller?
För att få glasa in din balkong krävs dels ett aktivt bygglov och dels ett godkännande från styrelsen. För att få ett utlåtande från styrelsen så ska du bistå oss med följande uppgifter:

  • När ni vill glasa in er balkong
  • Vilket företag samt system/utförande ni vill använda er av (bifoga bilder, specifikationer och övrig produktdata/dokument).
  • För mer information, vänligen se dokumentet