Månadsbrev Maj

Brf Cinnober

Informationsblad Brf Cinnober maj, år 2022

· Nu är våren här och på Takterrassen är nu föreningens gasolgrillar på plats. Det är var och ens ansvar att rengöra grillen efter användande samt att informera om när gasolen är slut (kontakt@brfcinnober.se). OBS! det är inte tillåtet att ha gasol/kolgrill på våra balkonger.

· Brf Cinnober har Extrastämma, måndagen den 30 maj. Denna stämma har som enda punkt att besluta om införskaffande av 16 elladdplatser i garaget, mer information om laddstolparna kan ni få på; Mitt HSB

· Avgiftshöjning, Från och med den 1 juli år 2022 höjs avgiften med 4%, detta bland annat på grund av indexhöjning, ökade vatten och renhållningskostnader

· Önskar ni kontakt med styrelsen, maila till kontakt@styrelsen

/Styrelsen

Månadsinformation Mars

Brf Cinnober

Månadsinformation Brf Cinnober, mars månad

· EDB, har nu gått igenom alla hus/lägenheter kvarvarande besiktningspunkter. Man har gjort beställningar på de produkter som skall bytas samt att målare, snickare och kakelsättare mm är inne i lägenheterna och åtgärdar besiktningspunkter och garantiärenden, OBS ! Glöm ej att sätta låset i serviceläge om du inte är hemma när EDB kommer

· Container, vecka 14, fredag till söndag den 8 – 10 april. OBS ! vi måste alla hjälpas åt med att se till att det hålls rent ifrån skräp utanför våra förråd och källargångar. Det kostar föreningen/oss onödiga extrakostnader och utgör brandfara

· El-laddstolpar och grindar, Det kommer sannolikt att bli ett extra årsmöte i månadsskiftet april/maj för att besluta om eventuella laddstolpar och grindar. Ni kommer att få beslutsunderlag och kostnader för dessa båda eventuella inversteringar

· Kontakt med styrelsen ? maila; kontakt@brfcinnober.se

· Vi, Brf Cinnober, finns också på Facebook och har en Hemsida

/ Styrelsen Brf Cinnober

Månadsinformation Brf Cinnober, februari

Månadsinformation Brf Cinnober, februari

Åtgärdande av besiktningspunkter. EDB har börjat att lappa/åtgärda kvarstående besiktningspunkter i våra lägenheter. Man har börjat med uppgång Rundbäcksgatan 20 och kommer att ta uppgång för uppgång

Samrådsförfarande gällande centrumbebyggelse Backaplan

Tiden för samrådet sträcker sig fram till 16 mars. Förslaget finns på Göteborgs stads hemsida www.goteborg.se/planochbyggprojekt, där kan också synpunkter på förslaget lämnas

Styrelsen fick två uppdrag på årsmötet, 30 nov år 2021

– El-laddplatser i garaget

– Låsbara grindar (med Tag) till vår gård

Styrelsen arbetar med dessa frågor. och kommer under våren att presentera förslag och kostnader, att besluta om på årsmöte alt extra årsmöte

Kontakta styrelsen. För att komma i kontakt med styrelsen, maila kontakt@brfcinnober.se

/ Styrelsen Brf Cinnober

Månadsbrev januari

Månadsinformation Brf Cinnober – Januari

Åtgärdande av besiktningspunkter. Från med vecka 4, kommer EDB att sätta upp lappar på berörda lägenheter och informera om när man kommer att åtgärda besiktningspunkterna (start i början av februari)

Takterrassen. från och med februari månad kommer styrelsen att ändra på bokningstiderna på takterrassen. det är tiderna på fredag och lördag som förlängs till 23.00. Förhoppningen är att dessa förlängda tider kommer att fungera utan störningar för övriga boende.

Brandsyn. Det har nyligen genomförts en brandsyn i vår fastighet, Det är inte tillåtet att förvara något material utanför eller ovanför våra lägenhetsförråd.

Container. Under vecka 14, 8-10 april, kommer föreningen att ha en Container uppställd

Kontakta styrelsen. För att komma i kontakt med styrelsen, maila kontakt@brfcinnober.se

/ Styrelsen Brf Cinnober

Månadsbrev oktober

oktober

Informationsbrev gällande ”åtgärdande av besiktningspunkter”
Som det informerats om, har styrelsens och HSB;s förtroende för Sernekes vilja/förmåga att inom rimlig tid åtgärda besiktningspunkter och garantiärende i våra lägenheter, tagit slut     Styrelsen kommer att, snarast möjligt, informera när det blir dags för en omstart, med ny entreprenör

Årsmöte OBS! glöm ej att boka in tisdagen den 30 november
Vi kommer att vara på Takterrassen

Valberedningen
Har satt upp lappar för att försöka få tag på intresserade av att arbeta med vår förening

Facebook
Föreningen har startat upp en intern Facebookgrupp för bland annat informationsbyten och annat. Facebookgruppen heter BRF Cinnober och ni måste vara medlemmar i föreningen för att bli godkända i gruppen

Ny kod Återvinningsrummet, Borstbindargatan 2.
Informationslappar om ny kod, från och med den 1 oktober, till detta återvinningsrum är utdelade till samtligas postboxar

Omplantering av buskar och växter
Under vecka 41 kommer HSB att plantera om buskar och växter på gården och runt vår fastighet

/Styrelsen Brf Cinnober

Uppgraderat bredband!

 

TILL ALLA BOENDE
500 MBIT BREDBAND FRÅN 2021-07-14! 

FR.O.M. DEN 14/7 HAR SAMTLIGA LÄGENHETER I BRF  CINNOBER FÅTT UPPGRADERAT BREDBAND FRÅN 100 MBIT  TILL HELA 500 MBIT (TILL OFÖRÄNDRAT PRIS DESSUTOM)!  DETTA EFTER ATT FÖRENINGEN HAR SLUTIT NYTT AVTAL MED  TELIA. TV-UTBUDET ÄR FORTFARANDE DETSAMMA SOM  TIDIGARE, D.V.S. TELIAS PAKET LAGOM. 

I VISSA LÄGENHETER HAR DEN NYA HASTIGHETEN  AKTIVERATS AUTOMATISKT, MEN INTE I ALLA. NI SOM JUST  NU ÄR HELT UTAN INTERNET/TV ELLER UPPLEVER ATT DET  GÅR LÅNGSAMT MÅSTE GÖRA FÖLJANDE: 

1. ÖPPNA PLÅTSKÅPET I HALLEN. 

2. DRA UR BÅDA STRÖMKABLARNA (DEN ENA GÅR TILL  ROUTERN, DEN ANDRA TILL FIBERKONVERTERN). 3. AVVAKTA 10 SEKUNDER INNAN DU SÄTTER I DEM IGEN. 4. INOM NÅGRA MINUTER BÖR NU BREDBAND OCH TV  FUNGERA. 

OM DU FORTFARANDE INTE FÅR IN TV-KANALERNA SÅ  REKOMMENDERAR VI ATT DU GÖR LIKADANT SOM STEGEN  OVAN, MEN MED DIN TV-BOX. 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen

Återvinningsrummet

Just nu har kvillebäcken problem med sophämtningen. Avvakta vänligen med att slänga mer skräp tills dess att soprummet är återställt.

Man kan istället använda de kommunala återvinningsstationerna vid Vågmästareplatsen, Stora Coop eller rondellen vid björlandavägen

Man får inte slänga annat än vad det finns kärl för i återvinningsrummet!
Andra sopor (möbler, kemikalier, metallskrot osv.) ska slängas på återvinningscentral.

OVK-besiktning

Under vecka 11 kommer det utföras besiktning av ventilaationen i alla lägenheter. Detta kommer innebära att tillträde till samtliga lägenheter behövs. Mer information kommer till samtliga lägenheter under vecka 8!