Innan du läser vidare, vänligen läs våra trivselregler för soprummet.

Vart finns soprummet?
Föreningens soprum finns på Rundbäcksgatan 16 (i hus 2) och har sin ingång från innergården.

Vart finns områdets återvinningsrum?
Områdets återvinningsrum finns på Borstbindaregatan 2.

Koden till rummet informeras till dig som medlem via utskick och den byts med jämna mellanrum.

Vad får slängas i respektive rum?
I föreningens soprum kan du slänga restavfall, matavfall, mjuk- och hårdplast (ej större behållare/förpackningar), ljuskällor, batterier och småelektronik.
I områdets återvinningsrum kan du även slänga wellpapp, tidningar, glas, etc.

Det står skräp på golvet i soprummet.
När skräp i form av exempelvis kartonger, elektronik, glasflaskor och dylikt ställs på golvet i soprummet så orsakar detta en hanteringskostnad som vår förening blir debiterade för! Detta kan i längden leda till att vi tvingas höja våra avgifter för samtliga medlemmar, vilket så klart inte är helt
rättvist, men dessvärre nödvändigt för att väga upp för de merkostnader vi drar på oss.
Tänk på att det finns mängder av möjligheter att slänga avfall i området. Förutom återvinningsrummet på Borstbindaregatan så finns även kommunens återvinningsstation vid Coop Backaplan, samt flertalet återvinningscentraler i och kring Göteborg. Du som boende i Göteborg har
rätt till ett antal besök per år på dessa centraler. Du behöver då ett ÅVC-kort, vilket du enkelt kan skaffa via Göteborg Stads hemsida.

Det är stopp i något av rören i soprummet.
När skräp fastnar i rören i soprummet så orsakar detta en hanteringskostnad som vår förening blir debiterade för! Detta kan i längden leda till att vi tvingas höja våra avgifter för samtliga medlemmar,
vilket så klart inte är helt rättvist, men dessvärre nödvändigt för att väga upp för de merkostnader vi drar på oss.
Tänk därför på att inte slänga pizzakartonger, stekpannor och annat stort avfall i dessa rör!
Det finns mängder av möjligheter att slänga avfall i området. Förutom återvinningsrummet på Borstbindaregatan så finns även kommunens återvinningsstation vid Coop Backaplan, samt flertalet
återvinningscentraler i och kring Göteborg. Du som boende i Göteborg har rätt till ett antal besök per år på dessa centraler. Du behöver då ett ÅVC-kort, vilket du enkelt kan skaffa via Göteborg Stads hemsida.