Brandfarlig vara i lägenheter i flerbostadshus

I lägenheter i flerbostadshus får förvaras maximalt två gasolflaskor om vardera fem liter – en
ansluten och en i reserv. Brandfarlig vätska i behållare som rymmer maximalt tio liter.
Förvaring i källare eller på vind är inte tillåten i flerbostadshus.
På balkongen får maximalt flaskor om 26 liter gasol (P11) och behållare om 25 liter
brandfarlig vätska förvaras. Är balkongen inglasad, gäller samma mängder som vid förvaring
inne i lägenheten
Källa: http://www.rsgbg.se/hem-och-fritid/vanliga-fragor-till-oss/

Håll trapphuset rent

Om det börjar brinna i en bostad är trapphuset enklaste vägen ut. Därför är det viktigt att
inte förvara julklappspapper, kartonger, barnavagnar med mera som hindrar utrymning i
trapphuset.
90% av alla trapphusbränder är anlagda. Med den kunskapen känns det viktigt att inte förse
någon med brännbart material.
Tänk på att julklappspapper på din balkong lätt kan börja brinna av en felriktad nyårsraket.
Hör med din fastighetsvärd var returpapper ska förvaras.
Källa: http://www.rsgbg.se/hem-och-fritid/brandsakert-hemma/hall-trapphuset-rent/

Skötsel och kontroll av brandvarnare

  • Brandvarnaren ska uppfylla SS-EN 14604-standarden. Märkningen står på förpackningen.
  • Brandvarnaren är svår att nå – ta inga onödiga risker. Om du är äldre eller har dålig balans, be någon om hjälp!
  • Vid ny- och ombyggnation rekommenderar vi nätanslutna seriekopplade brandvarnare.
  • Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier, då slipper du byta varje år.
  • Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång per år – till exempel på första advent.
  • Rengör brandvarnaren från utsidan med dammsugare. Gör detta minst en gång per år.
  • Byt ut brandvarnaren efter 8–10 år. Den har begränsad livslängd.

Vem ansvarar för att det finns brandvarnare i bostaden?

Vår tolkning av Lagen om Skydd mot Olyckor är att brandvarnare måste finnas i en bostad
för att uppnå skäligt brandskydd. Denna uppfattning delar vi med Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap, MSB.
När vi gör tillsyn ställer vi normalt krav på att fastighetsägaren installerar brandvarnare i
bostaden. Batteribyte, rengöring och test av brandvarnaren utförs vanligtvis av den som bor
i bostaden.
Källa: http://www.rsgbg.se/hem-och-fritid/brandsakert-hemma/brandvarnare/