Vart finns lägenhetsförråden?
Lägenhetsförrådet i hus 1, 2 och 4 finns på vindsvåningen, dvs längst upp i huset. I hus 3 finns samtliga förråd i källaren. För att komma in till dessa utrymmen använder du din lägenhetstag.

Går det att hyra fler förråd än det som tillhör lägenheten?
Dessvärre finns det endast ett förråd per lägenhet. Förråden är till stor del anpassade efter storleken på lägenheten, dvs en 4 RoK har ett större förråd än en 2 RoK.

Vad får jag inte förvara i förråden?
I förråden så får inte brandfarlig vara förvaras. Exempel på brandfarlig vara är spolarvätska, aerosoler, gasol, etc. Denna typ av vara måste förvaras i lägenheten.
Det finns i dagsläget inget förbud mot att förvara däck i förråden, men vi rekommenderar ändå att dessa förvaras på exempelvis ett däckhotell då de inte används eftersom gummit i däcken orsakar enorm rökutveckling vid en eventuell brand.
Det är inte heller tillåtet att förvara eller ”dumpa” något utanför förråden. Detta är dels ur ett brandsäkerhetsperspektiv, men även av respekt för dina grannar då det inte ser så trevligt ut.
Dessutom tvingas föreningen stå för bortfortslingen vilket genererar kostnader för föreningen och kan i det långa loppet leda till att vi tvingas höja avgiften för samtliga boende.

Vänligen se dokumentet Brandsäkerhet i Brf Cinnober för ytterligare information.