Vart finns cykelrummen?
Det finns idag flera cykelrum i föreningen. Dels i samtliga vindsförråd (hus 1, 2 och 4) men även ett innanför den stora glasväggen utmed Gustaf Dalénsgatan (med ingång både från vägen och från innergården), samt i källaren under hus 1 och 3.

Tänk på att cyklar inte får förvaras i trapphus, utanför lägenhetsdörren eller på loftgångarna. Detta gäller även barnvagnar, sopor, möbler, etc. som kan vara i vägen då exempelvis blåljuspersonal behöver ta sig fram till lägenheten.

Städning av trapphusen.
Trapphusen, hissarna och takterrassen städas en gång i veckan av en extern firma.

Putsning av fönster och glasräcken.
Vi har som målsättning att 1-2 gånger om året tvätta föreningens gemensamma glasytor och fönster.
Detta omfattar bland annat den stora glasväggen och samtliga glasräcken på loftgångarna utmed Gustaf Dalénsgatan samt de icke-öppningsbara fönsterna i hus 2 utmed Rundbäcksgatan. De fönster i hus 2 som kräver en specialnyckel för att öppna står medlemmarna själva för att tvätta då dessa
medlemmar tillhandahålls varsin nyckel.

Entrédörrarna.
Entrédörrarna till samtliga trapphus har flera olika lägen som är bra att känna till. Detta gäller även dörrarna ut till samtliga loftgångar i hus 3. Det är viktigt att vi använder oss av dessa lägen för att inte förstöra dörrarna.

Dörröppnare sida

Läge 0, mellanläget, innebär att dörren står i friläge och kommer inte att reagera på dörröppnaren.
Dörren måste då tryckas upp manuellt. Detta läge bör aldrig användas!

Läge 1 innebär att dörren automatiskt – så fort läget ställs in – kommer öppnas och stannar så till dess att läget ändras till 0 eller 2. Detta läge är bra då du exempelvis ska flytta in/ut och behöver bära in eller ut möbler, flyttlådor, o.d. Tänk dock på att alltid ha dörren under uppsikt när den står i öppet läge så att inga obehöriga kommer in i vår fastighet!

Läge 2 är normal-/standardläget, det vill säga det läge då dörren öppnas med hjälp av dörröppnaren, stannar ett par sekunder i öppet läge och sedan går igen till stängt läge igen. Har du av någon anledning ändrat dörren till läge 0 eller 1 så ska alltid läge 2 väljas igen så fort du är klar!

OBS! Tänk på att aldrig tvinga upp eller igen dörren då motorn riskerar att förstöras. Exempelvis ska du aldrig tvinga upp dörren i läge 2 och sedan kila fast dörren då motorn hela tiden kommer försöka
stänga dörren, vilket till slut bränner den. Detsamma gäller om du försöker tvinga igen dörren i läge 1.

Jämte dörren finns även en strömbrytare, se nedan.

Den har läge 0 och 1, vilket betyder av eller på.
Denna strömbrytare ska endast användas vid ett tillfälle och det är då dörren inte fungerar som den ska, exempel vis att den stängs och öppnas om vartannat. Det kan då fungera att bryta strömmen helt och sedan sätta på den igen. Skulle inte detta fungera så kan du även försöka rensa bort grus och skräp som ligger i vägen för dörren då detta kan vara orsaken till dörren automatiskt går upp igen (på grund av klämskyddet). I övrigt ska denna strömbrytare aldrig användas eftersom övriga funktioner finns att ställa in direkt på dörren.

Om entrédörrarna felar och ingenting fungerar så ska detta felanmälas på portalen Mitt HSB

Hissen
Vid eventuella fel på hissarna ska detta felanmälas omedelbart på portalen Mitt HSB.
Städning av hissarna sker en gång i veckan av extern firma.
Tänk på att du som bokar föreningslokalen och/eller har haft en tillställning på takterrassens allmänna del ansvarar för att även hissen i hus 3 städas från eventuellt spill och smuts på golv, speglar och knappsats! Detsamma gäller utrymmet innanför de båda entréerna i samma hus.