• Månadsinformation Brf Cinnober maj 2024

  Månadsinformation Brf Cinnober maj 2024

  OBS ! Under senaste tiden har det varit inbrott och inbrottsförsök på vindar och garage i vår fastighet

  – VAR NOGA MED ATT INTE SLÄPPA IN ELLER ÖPPNA ENTREER FÖR PERSONER NI INTE KÄNNER –

  · Ny kod till Återviningsrummet, Borstbindargatan 2, är 4759#

  · Ett stort TACK till alla oss 35 boende som hjälptes åt att göra takterrassen fin inför våren och därefter informerades om nyheter mm ifrån styrelsen, samtidigt som SKANDIAMÄKLAREN bjöd på grillad korv och dricka. TACK

  · OM vi alla hjälper till att rätta oss efter tider och ordningsregler, samt att städa efter oss på Takterrassen, kommer det att bli en trevlig och förhoppningsvis solig sommar,( meddela på; kontakt@brfcinnober.se, när gasolen är slut)

  · På grund av fortsatt dåligt ränteläge och ökade driftkostnader kommer månadsavgiften att höjas med 7 % och IMD-kostnaden med 5 % från den 1 juli 2024

  · Boende på Rundbäcksgatan 16 och Gustav Dalensgatan 18 kan väl ge respons på hur ni uppfattar dörrfunktionen på entredörrarna, ut mot gatan

  · Vill ni komma i kontakt med styrelsen maila till; kontakt@brfcinnober.se

  / styrelsen Brf Cinnober

 • Inbrott

  OBS ! Det har varit inbrott i ett lägenhetsförråd och i vårt garage

  SÅ ALLA BOENDE; Iaktta extra försiktighet med att släppa in  personer i fastigheten och tillse att            entrédörrar och garagedörr är ordentligt stängda efter er!

 • Information Brf Cinnober April -24 (svenska och engelska)

  Månadsinformation April Brf Cinnober – 2024

  • TRIVSEL och STÄDDAG. Glöm inte att boka in lördagen den 20 april mellan klockan 11.00 – 13.00, Då iordningställer vi Takterrassen för våren och avslutar med lite information och korvgrillning, som Skandiamäklaren bjuder på.
  • Under denna dag, den 20 april, kommer föreningen att ha en Container uppställd på Solventilsgatan, samt en trådcontainer för elektiskt avfall utanför soprummet
  • Från och med den 1 maj har Återvinningsrummet på Borstbindargatan 2 ny kod, 4759#
  • Under en 4-veckorsperiod i slutet på april och början på maj kommer föreningen, med hjälp av Safe Team, att söka alternativa lösningar på våra dörrstängare på entrédörrarna. Vi kommer att skylta upp vilka dörrar det gäller, så att vi gemensamt kan utvärdera resultatet.
  • Gästlägenheten. Från och med den 1 maj kommer gästlägenheten att kunna bokas 5 dagar i rad

  /Styrelsen Brf Cinnober

  Monthly newsletter Brf Cinnober April – 2024

  • Community and Cleaning Day. Do not forget to book Saturday the 20th of April between 11:00-13:00. On that day we will organize the terrace for the spring. We will finish by sharing some information and grilling hotdogs sponsored by the real state agency Skandia.
  • That same day, April 20th, the association will place two containers. One in the street Solventilsgatan for big garbage and one right outside the garbage room for electronic waste.
  • The code for the recycling room in Borstbindargatan is changing to 4759# from 1st of May.
  • During a period of 4 week; from the end of April to the beginning of Maj; the association with help from Safe Team will be trying to find and alternative solution to our current door closing system for our entrances. We will be marking the doors affected by the changes so we can evaluate together the different solution.
  • From the 1st of May, the guest apartment will be able to be booked for up to 5 days in a row.

  / Brf Cinnober’s board

 • Garageporten torsdag 21/3

  Garageporten är blockerad på Torsdag den 21 mars emellan kl 09,30 – 14,00 (arbete  med att lyfta 3-masten på plats)

 • Information Brf Cinnober mars -24 (svenska och engelska)

  Information Brf Cinnober mars -24

  · Nytt försök med OVK- besiktning görs mellan den 19-22 mars. Mer information finns i era brevlådor om aktuell dag mm, samt på info i Hissarna

  · Boka in lördagen den 20 april mellan 11.00 – 13.00. då har vi Städ/Trivseldag och information på Takterrassen. I samband med detta tar vi fram våra grillar och Skandiamäklaren bjuder på korv och bröd

  · Styrelsen tar nya tag gällande ordningen på Takterrassen denna säsong. Personer som inte respekterar gällande ordningsregler riskerar avstängning och extraavgift.

  · Ni som önskar att få denna information på engelska, gå in på föreningens hemsida; www.brfcinnober.se

  · Önskar ni kontakt med styrelsen, maila till; kontakt@brfcinnober.se

  · Under våren kommer styrelsen att bjuda in till Extrastämma gällande Gästlägenhetens framtid, vill du veta mer angående detta, kom till Städ/Trivseldagen den 20 april.

  / Styrelsen Brf Cinnober

  Information Brf Cinnober March -24

  · The new attempt to perform the ventilation inspection will take place between March 19th to 22nd. More information including the specific day for the inspection is available in your mailboxes as well as in the information box placed in the elevators.

  · Book Saturday 20th of April between 11.00 and 13.00. On that day we will have a cleaning/community day on the rooftop terrace. We will also bring out our grills and Skandia real state agency will invite to hotdogs.

  · This season, the board will be taking new steps regarding the order in the rooftop terrace. People that do not respect the rules of usage risk suspension as well as an extra fee.

  · From now on we will be publishing the newsletter in English in our webpage; www.brfcinnober.se

  · Do you want to get in contact with the board, please mail us at; kontakt@brfcinnober.se

  · During the spring, the board will invite to an extraordinary meeting regarding the future of the guest apartment, if you wish to know more about this, please come to the cleaning/community day on April 20th.

  / Brf Cinnober’s board