• Månadsbrev Maj

  Brf Cinnober

  Informationsblad Brf Cinnober maj, år 2022

  · Nu är våren här och på Takterrassen är nu föreningens gasolgrillar på plats. Det är var och ens ansvar att rengöra grillen efter användande samt att informera om när gasolen är slut (kontakt@brfcinnober.se). OBS! det är inte tillåtet att ha gasol/kolgrill på våra balkonger.

  · Brf Cinnober har Extrastämma, måndagen den 30 maj. Denna stämma har som enda punkt att besluta om införskaffande av 16 elladdplatser i garaget, mer information om laddstolparna kan ni få på; Mitt HSB

  · Avgiftshöjning, Från och med den 1 juli år 2022 höjs avgiften med 4%, detta bland annat på grund av indexhöjning, ökade vatten och renhållningskostnader

  · Önskar ni kontakt med styrelsen, maila till kontakt@styrelsen

  /Styrelsen

 • Återvinningsrummet

  Återvinningsrummet

  I innevarande vecka kommer lappar med en ny kod till återvinningsrummet på Borstbindaregatan 2, att delas ut till alla lägenheter i BRF Cinnober.

 • Månadsinformation Mars

  Brf Cinnober

  Månadsinformation Brf Cinnober, mars månad

  · EDB, har nu gått igenom alla hus/lägenheter kvarvarande besiktningspunkter. Man har gjort beställningar på de produkter som skall bytas samt att målare, snickare och kakelsättare mm är inne i lägenheterna och åtgärdar besiktningspunkter och garantiärenden, OBS ! Glöm ej att sätta låset i serviceläge om du inte är hemma när EDB kommer

  · Container, vecka 14, fredag till söndag den 8 – 10 april. OBS ! vi måste alla hjälpas åt med att se till att det hålls rent ifrån skräp utanför våra förråd och källargångar. Det kostar föreningen/oss onödiga extrakostnader och utgör brandfara

  · El-laddstolpar och grindar, Det kommer sannolikt att bli ett extra årsmöte i månadsskiftet april/maj för att besluta om eventuella laddstolpar och grindar. Ni kommer att få beslutsunderlag och kostnader för dessa båda eventuella inversteringar

  · Kontakt med styrelsen ? maila; kontakt@brfcinnober.se

  · Vi, Brf Cinnober, finns också på Facebook och har en Hemsida

  / Styrelsen Brf Cinnober

 • Månadsinformation Brf Cinnober, februari

  Månadsinformation Brf Cinnober, februari

  Åtgärdande av besiktningspunkter. EDB har börjat att lappa/åtgärda kvarstående besiktningspunkter i våra lägenheter. Man har börjat med uppgång Rundbäcksgatan 20 och kommer att ta uppgång för uppgång

  Samrådsförfarande gällande centrumbebyggelse Backaplan

  Tiden för samrådet sträcker sig fram till 16 mars. Förslaget finns på Göteborgs stads hemsida www.goteborg.se/planochbyggprojekt, där kan också synpunkter på förslaget lämnas

  Styrelsen fick två uppdrag på årsmötet, 30 nov år 2021

  – El-laddplatser i garaget

  – Låsbara grindar (med Tag) till vår gård

  Styrelsen arbetar med dessa frågor. och kommer under våren att presentera förslag och kostnader, att besluta om på årsmöte alt extra årsmöte

  Kontakta styrelsen. För att komma i kontakt med styrelsen, maila kontakt@brfcinnober.se

  / Styrelsen Brf Cinnober

 • Månadsbrev januari

  Månadsinformation Brf Cinnober – Januari

  Åtgärdande av besiktningspunkter. Från med vecka 4, kommer EDB att sätta upp lappar på berörda lägenheter och informera om när man kommer att åtgärda besiktningspunkterna (start i början av februari)

  Takterrassen. från och med februari månad kommer styrelsen att ändra på bokningstiderna på takterrassen. det är tiderna på fredag och lördag som förlängs till 23.00. Förhoppningen är att dessa förlängda tider kommer att fungera utan störningar för övriga boende.

  Brandsyn. Det har nyligen genomförts en brandsyn i vår fastighet, Det är inte tillåtet att förvara något material utanför eller ovanför våra lägenhetsförråd.

  Container. Under vecka 14, 8-10 april, kommer föreningen att ha en Container uppställd

  Kontakta styrelsen. För att komma i kontakt med styrelsen, maila kontakt@brfcinnober.se

  / Styrelsen Brf Cinnober