Månadsinformation April Brf Cinnober – 2024

  • TRIVSEL och STÄDDAG. Glöm inte att boka in lördagen den 20 april mellan klockan 11.00 – 13.00, Då iordningställer vi Takterrassen för våren och avslutar med lite information och korvgrillning, som Skandiamäklaren bjuder på.
  • Under denna dag, den 20 april, kommer föreningen att ha en Container uppställd på Solventilsgatan, samt en trådcontainer för elektiskt avfall utanför soprummet
  • Från och med den 1 maj har Återvinningsrummet på Borstbindargatan 2 ny kod, 4759#
  • Under en 4-veckorsperiod i slutet på april och början på maj kommer föreningen, med hjälp av Safe Team, att söka alternativa lösningar på våra dörrstängare på entrédörrarna. Vi kommer att skylta upp vilka dörrar det gäller, så att vi gemensamt kan utvärdera resultatet.
  • Gästlägenheten. Från och med den 1 maj kommer gästlägenheten att kunna bokas 5 dagar i rad

/Styrelsen Brf Cinnober

Monthly newsletter Brf Cinnober April – 2024

  • Community and Cleaning Day. Do not forget to book Saturday the 20th of April between 11:00-13:00. On that day we will organize the terrace for the spring. We will finish by sharing some information and grilling hotdogs sponsored by the real state agency Skandia.
  • That same day, April 20th, the association will place two containers. One in the street Solventilsgatan for big garbage and one right outside the garbage room for electronic waste.
  • The code for the recycling room in Borstbindargatan is changing to 4759# from 1st of May.
  • During a period of 4 week; from the end of April to the beginning of Maj; the association with help from Safe Team will be trying to find and alternative solution to our current door closing system for our entrances. We will be marking the doors affected by the changes so we can evaluate together the different solution.
  • From the 1st of May, the guest apartment will be able to be booked for up to 5 days in a row.

/ Brf Cinnober’s board

Categories: Uncategorized