Information Brf Cinnober mars -24

· Nytt försök med OVK- besiktning görs mellan den 19-22 mars. Mer information finns i era brevlådor om aktuell dag mm, samt på info i Hissarna

· Boka in lördagen den 20 april mellan 11.00 – 13.00. då har vi Städ/Trivseldag och information på Takterrassen. I samband med detta tar vi fram våra grillar och Skandiamäklaren bjuder på korv och bröd

· Styrelsen tar nya tag gällande ordningen på Takterrassen denna säsong. Personer som inte respekterar gällande ordningsregler riskerar avstängning och extraavgift.

· Ni som önskar att få denna information på engelska, gå in på föreningens hemsida; www.brfcinnober.se

· Önskar ni kontakt med styrelsen, maila till; kontakt@brfcinnober.se

· Under våren kommer styrelsen att bjuda in till Extrastämma gällande Gästlägenhetens framtid, vill du veta mer angående detta, kom till Städ/Trivseldagen den 20 april.

/ Styrelsen Brf Cinnober

Information Brf Cinnober March -24

· The new attempt to perform the ventilation inspection will take place between March 19th to 22nd. More information including the specific day for the inspection is available in your mailboxes as well as in the information box placed in the elevators.

· Book Saturday 20th of April between 11.00 and 13.00. On that day we will have a cleaning/community day on the rooftop terrace. We will also bring out our grills and Skandia real state agency will invite to hotdogs.

· This season, the board will be taking new steps regarding the order in the rooftop terrace. People that do not respect the rules of usage risk suspension as well as an extra fee.

· From now on we will be publishing the newsletter in English in our webpage; www.brfcinnober.se

· Do you want to get in contact with the board, please mail us at; kontakt@brfcinnober.se

· During the spring, the board will invite to an extraordinary meeting regarding the future of the guest apartment, if you wish to know more about this, please come to the cleaning/community day on April 20th.

/ Brf Cinnober’s board

Categories: Uncategorized