OBS ! Det har varit inbrott i ett lägenhetsförråd och i vårt garage

SÅ ALLA BOENDE; Iaktta extra försiktighet med att släppa in  personer i fastigheten och tillse att            entrédörrar och garagedörr är ordentligt stängda efter er!

Categories: Uncategorized