Månadsinformation Brf Cinnober juni 2023

Månadsinformation Brf Cinnober juni 2023

· Avgiftshöjning, Från och med den 1 augusti höjs månadsavgiften med 5 %. Det kommer eventuellt att bli ytterligare höjning sista kvartalet år 2023, beroende på hur den nya räntan blir för det lån som föreningen skall skriva om den 30 juni.

· Olja in våra entredörrar. Finns det någon som kan åta sig att olja in föreningens 8 entredörrar, i sommar?

Skälig ersättning/arvode utgår, anmäl intresse till; kontakt@brfcinnober.se

· Gasol och kolgrillar, är förbjudna att användas på våra egna balkonger

· STÄNGA TAKTERRASSEN ! Om inte ALLA respekterar de ordningsregler, tider och ordning mm, kommer styrelsen att stänga takterrassen från och med den 8 juli år 2023

· Att respektera ordningsregler innebär också att återställa möbler, madrasser på takterrassen, där man tog dem

· För att få kontakt med styrelsen, maila; kontakt@brfcinnober.se

/ Styrelsen Brf Cinnober

Månadsinformation maj

Månadsinformation Brf Cinnober, maj 2023

· OBS ! Inbrott i Cinnober. Det har varit 3 inbrott/inbrottsförsök i Cinnober de senaste tre veckorna. OM alla boende hjälps åt att kontrollera så att dörrar är ordentligt stängda efter er och att inte släppa in obehöriga

· Omskrivning av lån, Ett av föreningens lån skall skrivas om i månadsskiftet juni/juli. Detta kommer att påverka månadsavgiften. Mer besked om detta kommer under juni månad

· 5-årsbesiktningen. Alla besiktningsåtgärder, utifrån protokollen, skall vara utförda och klara i maj månad. OM inte, meddela via; kontakt@brfcinnober.se

· Takterrassen, OM alla boende håller ordning efter sig och sina vänner och lämnar Takterrassen som ni önskar återse den nästa gång, samt respekterar de tider och andra regler som gäller så; ”Kommer alla boende att få en trevlig sommar”

/Styrelsen Brf Cinnober

Bilinbrott garaget

Hej! Vi har dessvärre haft bilinbrott i garaget natten till torsdag 4/5.

Var gärna uppmärksamma vid garaget, vinden och entrédörrarna. Meddela föreningen (vila mail) men även Polisen vid misstanke om brott.

Månadsinformation april

  • Besiktningsprotokoll för samtliga lägenheter är nu utdelade. Om det finns kvarstående punkter, skall dessa vara åtgärdade före juni 2023.
  • Uppslutningen på vår-städ och trivseldag 1 april var god och mycket blev gjort. Stort tack till alla ca 30 boende som ställde upp.
  • Containrar för grovsopor kommer att vara uppställda utanför Brf mellan den 18-24 april, se separat anslag.
  • Container för elektronik kommer samtidigt att vara uppställd utanför vårt soprum.
  • Tack för att numera ”nästan” alla respekterar vår avfallshantering. Detta gynnar oss alla då våra gemensamma utgifter minskar.
  • Om också ALLA som är på takterrassen och har trevligt, kan lära sig att ställa tillbaka stolar, ta med sina sopor och rengöra använd grill, kommer vår förening att bli ännu trevligare.

Information angående besiktning etc.

-Innevarande vecka, nr 13, och nästkommande, v14, kommer besiktning och åtgärdande av våra husfasader att ske. Detta innebär, arbete hängandes i sele utefter Husväggarna

-Inom de närmaste veckorna kommer ett besiktningsprotokoll/lägenhet att delas ut. Om det finns punkter som skall åtgärdas i dessa protokoll, skall dessa vara åtgärdade före juni månad år 2023.

-Under innevarande vecka och vecka 14, kommer besiktning och åtgärdande av föreningens fasader att ske. Detta innebär ett arbete via rep utefter fasaderna. Efterkontroll med drönare den 5 april

-Vid fel på golvvärme i badrum, kontakta Invents support, telefon 031 335 58 00

-Det är upp till varje boende att regelbundet, 2ggr/år, smörja egna dörrar, ytterdörr och balkongdörr.

-Balkongräcken och plåtar skall torkas av med jämna mellanrum

-OBS! Glöm ej att ha koll på handdukstorken i badrummet, så att el-patronen inte är på i onödan (kolla i bo-pärmen)

/ Styrelsen Brf Cinnober

Månadsbrev mars

Brf Cinnober

Månadsinformation Brf Cinnober, mars månad

Femårsbesiktningar 22–23 mars. Onsdag och torsdag den 22–23 mars år det Femårsbesiktning av vår fastighet, inkluderat alla våra lägenheter. Om ni inte har möjlighet att vara hemma dessa dagar (schema på tidsdisponering kommer att anslås), skall ni ställa er dörr i serviceläge ”tio i fyra” OBS! detta är den sista besiktning före våra garantier löper ut !

”Soprummet”, på grund av den nonchalans, ifrån några få boende, i vårat soprum, kommer föreningen att installera kamera i soprummet. Nonchalansen med att lägga sopor på fel plats kommer att extra debiteras ”slarvern ” med 1000 kr

Boka in lördagen den 1 april, då är det städ och trivseldag på Takterrassen, ”ju fler som ställer upp ju bättre blir det”

Kolfilterbyte. Våra köksfläktar är kolfilterfläktar. Dessa kolfilter bör bytas ut minst en gång vartannat år. Se efter i er Bo-pärm vart och hur ni beställer nytt filter

HSB 100 år, den 25-27 kommer HSB att ha en trailer uppställd i Göteborg med information och lite jippon, mer information följer

Kontakt med styrelsen, maila ; kontakt@brfcinnober.se

Styrelsen Brf Cinnober

Träterrass/altan

Information gällande Träterrass/altan

Denna information kommer till er som har lägenheter med träterrass/altan, på första våningen.

– Ni som boende i dessa lägenheter har ett underhållsansvar för dessa träterrasser. Detta innebär att ni skall hålla dessa rena ifrån beläggningar och regelbundet olja in dessa

OBS! Styrelsen kommer att köpa in en Kärcher terrasstvätt som underlättar rengöringen av dessa terrasser, under våren

(vi meddelar när denna är inköpt, för utlåning till er)

/ Styrelsen Brf Cinnober

Månadsbrev februari 2023

Månadsinformation Brf Cinnober, Februari -23

– Boka in den 22-23 mars. Då kommer 5-årsbesiktningen att genomföras i vår fastighet. Samtliga lägenheter och gemensamma utrymmen skall besiktigas (med underlag av bland annat protokollen ifrån två-årsbesiktningen) mer information kring detta kommer.

– Boka också in Lördagen den 1 april, Då kommer föreningen, i samband med ”Städ och Trivseldagen” på takterrassen, också att; Ha ett extra årsmöte, f’’sör att förhoppningsvis anta nya stadgar

– Under januari månad har det genomförts brandskyddsrond i vår fastighet, Ni som fått påminnelse om att rätta till fel, gör detta NU!

OBS!! Det är synnerligen viktigt att ALLA boende i Brf Cinnober känner för och är beredda att ta ett gemensamt ansvar för ”vårt boende”, Det håller på sikt tillbaka onödiga hyreshöjningar

/ Styrelsen Brf Cinnober

Januari

Månadsinformation Brf Cinnober, januari -23

-Soprummet, Det är helt oacceptabel att ställa sopor, typ flaskor, kartonger, på golvet i soprummet. Det finns ett Återvinningsrum på Borstbindargatan 2 och Återvinning vid spårvagnshållplatsen Vågmästareplatsen. Ofoget med att låta andra ta hand om dessa sopor kostar föreningen stora pengar.

-Takterrassen, Det är nu möbeltassar på alla stolar och hjul på borden. OBS! För allas trivsel; Respektera de ordningsregler som finns när ni nyttjar Takterrassen.

-5-årsbesiktning, kommer att vara den 22 och 23 mars. Mer information om denna besiktning kommer längre fram.

-Fastighetsförsäkring inkluderar nu Brf-tillägg, Föreningen har tecknat ny fastighetsförsäkring med Moderna/Trygg Hansa. Denna försäkring innefattar också Brf-tillägg, vilket gör att ni inte behöver detta tillägg i er egen Hemförsäkring

-Boka in Lördagen den 1 april, Då kommer vi att ha ”städ och trivseldag” på Takterrassen. Vi detta tillfälle kommer vi också att ta ut föreningens grillar.

-OBS ! Att bo i en bostadsrätt innebär att om vi ALLA BOENDE, hjälps åt och håller ordning, så undviker vi extrakostnader och fördröjer onödiga hyreshöjningar

Styrelsen Brf Cinnober