November 2022

Månadsinformation november -22, Brf Cinnober

OBS! Lördagen den 19 november,klockan 11.00-14.00, då städar och rensar vi och gör Takterrassen fin.

Vi avslutar med en ”Go-fika”, till alla.

OBS! Måndagen den 28 november, klockan 18.30,

har föreningen Årsstämma på Takterrassen

· Tvåårsbesiktningarna, nu skall alla besiktningsåtgärder i våra lägenheter vara klara. OM ni tycker att det finns åtgärder som inte är klara/gjorda, meddela detta på; kontakt@brfcinnober.se

· I månadsskiftet oktober/november har informatörer ifrån Kretslopp och Vatten besökt alla lägenheter med information om att rätt sopsortera. Vår förhoppning är att alla boende i Cinnober känner och tar ansvar för att sortera rätt, vilket gör att föreningen slipper betala onödiga kostnader för våra sopor

· Önskar ni kontakt med eller har frågor till styrelsen, maila; kontakt@brfcinnober.se

/ Styrelsen Brf Cinnober

Oktober

Månadsinformation oktober -22 Brf Cinnober

· Lördagen den 19 november har föreningen ” Städ och trivseldag” på Takterrassen, mellan klockan 11.00 – 14.00

· Tvåårsbesiktningarna, EDB säger att dom beräknar vara klara med alla besiktningspunkterna under oktober månad, år 2022

· Årsmöte 2022, måndagen den 28 november, klockan 18.30, håller föreningen årsmöte på Takterrassen

· Snöskottning, Är det någon i föreningen som kan åta sig att sköta snöskottningen för föreningen kommande vinter. Arvode utgår, efter överenskommelse. Anmäl intresse till; kontakt@brfcinnober.se

· Från och med oktober har föreningen fått ny fastighetsskötare, Vinko, och en ny städare Glenn

/Styrelsen Brf Cinnober

Månadsinformation Brf Cinnober september 22 

 • Brf Cinnober håller årsstämma måndagen den 28 november 
 • Nu är de 16 laddstolparna installerade i garaget. Om ni önskar laddplats, kontakta HSB 010 442 20 00. 
 • Under oktober/november kommer Kvillebäckens sopsugssamfällighet tillsammans med Kretslopp o Vatten genomföra en informationsinsats gällande sopsortering till alla 2 500 lägenheter som är med i sopsugen. 
 • OBS! Om/när ni flyttar in Brf Cinnober eller flyttar ifrån , skall ni anmäla flytten till Telia ( gällande Tv och bredband. Föreningen har ett företagsabbonemang för detta) 
 • Det kommer att bli en gemensam arbets- och trivseldag på Takterrassen, lördagen den 19 november  
 • Glöm ej att byta kolfilter i köksfläkten. Information om vilket filter er fläkt har skall finnas i er Bo-pärm. 

/Styrelsen Brf Cinnober 

Sommarbrev

Sommarinformation Brf Cinnober 

 • EDB är snart klara med att åtgärda alla besiktningspunkterna i våra lägenheter 
 • El-laddplatserna,16 st. Bidragsansökan till Naturvårdsverket är inskickad, Förhoppningsvis kommer laddplatserna att installeras i slutet av sommaren. 
 • Sopning av garaget görs två gånger av året. Då uppmanas alla bilägare att hålla undan sina fordon under en förmiddag. Denna gång var det 11 fordonsägare som inte hörsammat denna uppmaning, vilket gör att garaget ej blir helt rent, till stor förtret för oss övriga som flyttat undan våra fordon. Skärpning till nästa gång!!! 

Sommar på Takterrassen 

 • Passa nu på att nyttja och njuta av vår fina Takterrass i sommar 
 • MEN TÄNK PÅ, att för ”ALLAS TRIVSEL” håll ordning efter er och visa hänsyn samt följ de gemensamma ordningsreglerna vi har för Takterrassen. 

Trevlig sommar önskar 

Styrelsen Brf Cinnober 

Månadsbrev Maj

Brf Cinnober

Informationsblad Brf Cinnober maj, år 2022

· Nu är våren här och på Takterrassen är nu föreningens gasolgrillar på plats. Det är var och ens ansvar att rengöra grillen efter användande samt att informera om när gasolen är slut (kontakt@brfcinnober.se). OBS! det är inte tillåtet att ha gasol/kolgrill på våra balkonger.

· Brf Cinnober har Extrastämma, måndagen den 30 maj. Denna stämma har som enda punkt att besluta om införskaffande av 16 elladdplatser i garaget, mer information om laddstolparna kan ni få på; Mitt HSB

· Avgiftshöjning, Från och med den 1 juli år 2022 höjs avgiften med 4%, detta bland annat på grund av indexhöjning, ökade vatten och renhållningskostnader

· Önskar ni kontakt med styrelsen, maila till kontakt@styrelsen

/Styrelsen

Månadsinformation Mars

Brf Cinnober

Månadsinformation Brf Cinnober, mars månad

· EDB, har nu gått igenom alla hus/lägenheter kvarvarande besiktningspunkter. Man har gjort beställningar på de produkter som skall bytas samt att målare, snickare och kakelsättare mm är inne i lägenheterna och åtgärdar besiktningspunkter och garantiärenden, OBS ! Glöm ej att sätta låset i serviceläge om du inte är hemma när EDB kommer

· Container, vecka 14, fredag till söndag den 8 – 10 april. OBS ! vi måste alla hjälpas åt med att se till att det hålls rent ifrån skräp utanför våra förråd och källargångar. Det kostar föreningen/oss onödiga extrakostnader och utgör brandfara

· El-laddstolpar och grindar, Det kommer sannolikt att bli ett extra årsmöte i månadsskiftet april/maj för att besluta om eventuella laddstolpar och grindar. Ni kommer att få beslutsunderlag och kostnader för dessa båda eventuella inversteringar

· Kontakt med styrelsen ? maila; kontakt@brfcinnober.se

· Vi, Brf Cinnober, finns också på Facebook och har en Hemsida

/ Styrelsen Brf Cinnober