Efterbesiktning Garantibesiktning

Under november månad skall Serneke slutföra de anmärkningar som noterades på Två-årsbesiktningen. Det kommer den närmaste veckan att delas ut lappar med information om efterbesiktningen i lägenheterna den 1 december

Årsmötet flyttat!

Pågrund av den fortsatta pandemin har styrelsen valt att flytta årsmötet till
Måndag den 30 november

Styrelsen har också bokat en bättre lokal än vad som var planetat tidigare. Mötet kommer hållas på
Brämaregårdens församlingshem, Hisingsgatan 26

Slutbesiktning 2-årsbesiktning

Den 25:e Augusti kommer en slutbesiktning utföras i alla lägenheter. Senast idag kommer du få ett tidsschema för när din lägenhet kommer besiktigas.

Som vanligt: om du inte kan vara hemma när din lägenhet ska besiktigas lämna dörren i service-läget.

Årsmöte 2020

Årsmötet för BRF Cinnober kommer att hållas Tisdagen den 24 November klockan 18.00.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 1:e Oktober .

Styrelsen undersöker möjligheter för distansröstning, men kan inte garantera att vi hittar en lösning.

Nya regler takterassen

Efter upprepade klagomål från boende har vi beslutat att:

Efter klockan 22.00 ska det vara tyst på takterassen

Vänligen respektera dina grannar och håll volymen nere.
Vi kommer uppdatera regel-skyltarna i trapphus och lokaler.