December-information Brf Cinnober

December

– Till Årsmötet den 30 november, kom 28 medlemmar, Det finns plats för fler framöver.

· Den nya styrelsen består av två kvinnor och 3 män + en HSB-ledamot.

· Det beslutades att anta de nya stadgarna (första beslutet av två)

· Att arbeta fram ett beslutsunderlag gällande gästlägenhetens framtid.

– Styrelsens, kontakt@brfcinnober.se har inte fungerat under november månad. Felet skall nu vara åtgärdat och ni kan åter nå styrelsen via denna adress.

– Kallt i er lägenhet? Har ni under 20 grader i er lägenhet? Felanmäl på ”Mitt HSB”. Styrelsen har kontaktat fackkunskap för att komma tillrätta med de lägenheter som har problem

– Till sist, har styrelsen en önskan inför det nya året; OM alla boende kan hjälpas åt med att;

· Slänga rätt saker i sopnedkasten (sortera) och nyttja Återvinningsstationerna

· Inte nyttja vindarnas allmänna utrymmen som avstjälpningsplats

· Respektera de ordningsregler som gäller för Takterrassen

Då kommer trivseln i föreningen att öka och vi får mycket mindre av extrakostnader

God Jul och ett Gott Nytt År

/styrelsen Brf Cinnober

Garagesopning & Takterrasen

Garagesopning torsdagen den 23 november

Denna gång var det endast två bilägare som  inte haft undan sina fordon vid sopningen, Dessa bilägare kommer nu att debiteras 500kr var, då det försvårar städningen och sådeles inte helt rent.

Detta var dock en klar förbättring sedan föregående maskinsopning

Ordning och reda på Takterrassen

Det slarvas dessvärre med bokning och ordning/städning på Takterrassen

Detta har i dagarna resulterat i att en boende blivit debiterad 1000kr i extrastädning och ytterligare en boende har fått sin Tag blockerad i 6 månader.

Detta helt i onödan då det är väldigt enkla regler att förhålla sig till på Takterrassen

/Styrelsen

Månadsinformation Brf Cinnober november 2023

Månadsinformation Brf Cinnober november 2023

Årsmöte 29 november !

Glöm inte att komma på detta, kallelse och handlingar är på väg till era brevlådor under vecka 46 ! På årsmötet kommer det att tas beslut om nya stadgar och om gästlägenheten skall omvandlas till lägenhet.

Avgiftshöjning. På styrelsemötet beslutades att höja månadsavgiften med 5% från och med den 1 januari år 2024

Städ- och Trivseldagen den 2 november. Mycket blev gjort av oss dryga 10 boende som dykt upp. Stort tack till er och Ni övriga bär betänka att genom att vi gör en del arbeten själva och tillsammans, kan vi hålla tillbaka en del, %, av kommande hyreshöjningar.

OBS ! föreningsmailen; kontakt@brfcinnober.se, har legat de senaste veckorna, Detta är nu åtgärdat och skall fungera framöver.

Rörstopp i Sopsugen, Borstbindargatan 2, Det var ett större ”rörhaveri” i vår sopsugsanläggning fredag den 3 nov, till tisdagen den 7 november. Lyckligtvis blev inte Brf Cinnober så illa drabbade. Men en gott råd för framtiden är att respektera vad som får slängas i soprummet och vad som inte skall slängas där, utan på Återvinningsstationer.

/Styrelsen Brf Cinnober

Ytterdörrar!

Ytterdörrar!

Vi får hjälpas åt och hålla extra koll på att ytterdörrar stängs. Det är viktigt att alla är extra noga och dubbelkollar så att dörrarna stängs efter man gått in/ut ur fastigheten.

Nyhetsbrev oktober 2023

Nyhetsbrev Brf Cinnober oktober månad

· Glöm ej planera in Städ och Trivseldag Lördag 28 oktober

· Påminnelse om att föreningen håller

Årsmöte Torsdagen den 30 november på Takterrassen

· Det blir inga gemensamma Containrar i Kvillebäcken i höst

· Det kommer inom kort att distribueras en ny kod till Återvinningsrummet, Borstbindargatan 2, som gäller från och med den 30/10

· Påminnelse om att styrelsen har tecknat bostadsrättstillägg i föreningens försäkring med Moderna/Trygg Hansa, från och med 2023

· Styrelsen har tecknat ett avtal med teleföretaget 3 om en antenn på taket till Rundbäcksgatan 16, detta avtal kommer att ge föreningen en hyresintäkt om 40 000kr/år

· Under hösten, -23, kommer Serneke, EDB och HSB-produktion, att slutföra de kvarvarande besiktningspunkterna på 5- 0ch 2-årsbesiktningarna

· Glöm ej att anmäla intresse till valberedningen, se anslag, om du är intresserad av styrelsearbete

Styrelsen Brf Cinnober

TIPS OM VÄRMEN I DIN LÄGENHET

TIPS OM VÄRMEN I DIN LÄGENHET  

Alla har vi egna preferenser på när temperaturen är skön och behaglig hemma.  Måltemperaturen är 21–22 grader (±0,5 grad) i vistelsezonen* under uppvärmningssäsongen.  

När utetemperaturen varierar stort tex tidig höst kan innetemperaturen under korta perioder understiga måltemperaturen. 

Att tänka på:  

 • Ställ möbler en bit från elementen och undvik gardiner som täcker dem. När luften kan röra sig fritt runt elementen sprids värmen lättare till resten av lägenheten.  
   
 • Lämna dörrar mellan rum öppna eller på glänt för att få en jämn värmecirkulation i hela lägenheten.  
   
 • Om utetemperaturen varierar kraftigt från en dag till en annan kan värmesystemet som styrs av bland annat utetemperaturen ta lite tid på sig att anpassa sig.  
   
 • Kalla element behöver inte betyda att det är något fel. När temperaturen i lägenheten är ca 21 grader eller mer blir elementen kalla.  
   
 • För att ta reda på din inomhustemperatur ska du placera en termometer inom vistelsezonen, tex mitt i rummet en meter upp från golvet.  
   
 • Felanmäl om du trots ovan tips och egen temperaturmätning inte har 21 grader (±0,5 grad) i vistelsezonen!  

Läs mer på: https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/temperaturen-i-din-lagenhet/ 

*Definition vistelsezon:  
1 meter in från fönster/fönsterdörr 
0,6 meter in från vägg 
0,1 m upp från golv 
 

Månadsinformation september 2023

-Städ och trivseldag på Takterrassen.

Lördagen den 28 oktober

Klockan 11.00 – ca 13.30

Vi skall rensa i våra krukor och rabatter, rengöra våra grillar inför vintern och göra fint på vår Terrass. Efter arbetet tar vi en ”gofika” och informerar och pratar lite om föreningen

” För allas trivsel” Ställ upp den 28 oktober !

-Årsmöte Torsdagen den 30 november

Klockan 18.30 på Takterrassen

– Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 oktober, på kontakkt@brfcinnober.se

– Vill du vara med och påverka mer, anmäl ditt intresse till valberedningen, information kommer ut inom kort

Önskar du kontakt med styrelsen ? maila kontakt@brfcinnober.se

Styrelsen Brf Cinnober

Växtskötsel takterrassen

Nu vi söker ytterligare någon som vill hjälpa till att ta hand om våra växter på takterrassen, vattna och rensa. Är du intresserad? Kontakta oss via mail: styrelsen@brfcinnober.se

Månadsinformation Brf Cinnober juli månad

Månadsinformation juli

· OBS ! Sista chansen, gällande 5-årsbesiktningspunkter. Under juli och augusti är sista chansen att till föreningen påtala ej åtgärdade besiktningspunkter i era lägenheter. Anmäl till; kontakt@brfcinnober.se

· Gästlägenheten, från och med den 1 augusti kommer dygnsavgiften att höjas ifrån 200 kr till 300 kr

· Måsproblem, Det är stora problem med störande måsar i vårt område, nedsmutsade bilar, anfallande måsar mm. Miljö och Hälsa är kontaktade och fågelskrämmor ( uvar) är införskaffade av styrelsen , som därefter placerat ut dessa på tak i fastigheten.

· Takterrassen I en bostadsrättsförening bör vi alla hjälpas åt för att undvika onödig irritation och kostnader För allas trivsel

”Respektera de ordningsregler som gäller för takterrassen”

· Vill du/ni ha kontakt med styrelsen? maila; kontakt@brfcinnober.se

Ha en trevlig sommar

/Styrelsen Brf Cinnober