Månadsinformation Brf Cinnober, februari

Åtgärdande av besiktningspunkter. EDB har börjat att lappa/åtgärda kvarstående besiktningspunkter i våra lägenheter. Man har börjat med uppgång Rundbäcksgatan 20 och kommer att ta uppgång för uppgång

Samrådsförfarande gällande centrumbebyggelse Backaplan

Tiden för samrådet sträcker sig fram till 16 mars. Förslaget finns på Göteborgs stads hemsida www.goteborg.se/planochbyggprojekt, där kan också synpunkter på förslaget lämnas

Styrelsen fick två uppdrag på årsmötet, 30 nov år 2021

– El-laddplatser i garaget

– Låsbara grindar (med Tag) till vår gård

Styrelsen arbetar med dessa frågor. och kommer under våren att presentera förslag och kostnader, att besluta om på årsmöte alt extra årsmöte

Kontakta styrelsen. För att komma i kontakt med styrelsen, maila kontakt@brfcinnober.se

/ Styrelsen Brf Cinnober

Categories: Uncategorized