Brf Cinnober

Månadsinformation Brf Cinnober, mars månad

· EDB, har nu gått igenom alla hus/lägenheter kvarvarande besiktningspunkter. Man har gjort beställningar på de produkter som skall bytas samt att målare, snickare och kakelsättare mm är inne i lägenheterna och åtgärdar besiktningspunkter och garantiärenden, OBS ! Glöm ej att sätta låset i serviceläge om du inte är hemma när EDB kommer

· Container, vecka 14, fredag till söndag den 8 – 10 april. OBS ! vi måste alla hjälpas åt med att se till att det hålls rent ifrån skräp utanför våra förråd och källargångar. Det kostar föreningen/oss onödiga extrakostnader och utgör brandfara

· El-laddstolpar och grindar, Det kommer sannolikt att bli ett extra årsmöte i månadsskiftet april/maj för att besluta om eventuella laddstolpar och grindar. Ni kommer att få beslutsunderlag och kostnader för dessa båda eventuella inversteringar

· Kontakt med styrelsen ? maila; kontakt@brfcinnober.se

· Vi, Brf Cinnober, finns också på Facebook och har en Hemsida

/ Styrelsen Brf Cinnober

Categories: Uncategorized