oktober

Informationsbrev gällande ”åtgärdande av besiktningspunkter”
Som det informerats om, har styrelsens och HSB;s förtroende för Sernekes vilja/förmåga att inom rimlig tid åtgärda besiktningspunkter och garantiärende i våra lägenheter, tagit slut     Styrelsen kommer att, snarast möjligt, informera när det blir dags för en omstart, med ny entreprenör

Årsmöte OBS! glöm ej att boka in tisdagen den 30 november
Vi kommer att vara på Takterrassen

Valberedningen
Har satt upp lappar för att försöka få tag på intresserade av att arbeta med vår förening

Facebook
Föreningen har startat upp en intern Facebookgrupp för bland annat informationsbyten och annat. Facebookgruppen heter BRF Cinnober och ni måste vara medlemmar i föreningen för att bli godkända i gruppen

Ny kod Återvinningsrummet, Borstbindargatan 2.
Informationslappar om ny kod, från och med den 1 oktober, till detta återvinningsrum är utdelade till samtligas postboxar

Omplantering av buskar och växter
Under vecka 41 kommer HSB att plantera om buskar och växter på gården och runt vår fastighet

/Styrelsen Brf Cinnober

Categories: Uncategorized