December

– Till Årsmötet den 30 november, kom 28 medlemmar, Det finns plats för fler framöver.

· Den nya styrelsen består av två kvinnor och 3 män + en HSB-ledamot.

· Det beslutades att anta de nya stadgarna (första beslutet av två)

· Att arbeta fram ett beslutsunderlag gällande gästlägenhetens framtid.

– Styrelsens, kontakt@brfcinnober.se har inte fungerat under november månad. Felet skall nu vara åtgärdat och ni kan åter nå styrelsen via denna adress.

– Kallt i er lägenhet? Har ni under 20 grader i er lägenhet? Felanmäl på ”Mitt HSB”. Styrelsen har kontaktat fackkunskap för att komma tillrätta med de lägenheter som har problem

– Till sist, har styrelsen en önskan inför det nya året; OM alla boende kan hjälpas åt med att;

· Slänga rätt saker i sopnedkasten (sortera) och nyttja Återvinningsstationerna

· Inte nyttja vindarnas allmänna utrymmen som avstjälpningsplats

· Respektera de ordningsregler som gäller för Takterrassen

Då kommer trivseln i föreningen att öka och vi får mycket mindre av extrakostnader

God Jul och ett Gott Nytt År

/styrelsen Brf Cinnober

Categories: Uncategorized