TIPS OM VÄRMEN I DIN LÄGENHET  

Alla har vi egna preferenser på när temperaturen är skön och behaglig hemma.  Måltemperaturen är 21–22 grader (±0,5 grad) i vistelsezonen* under uppvärmningssäsongen.  

När utetemperaturen varierar stort tex tidig höst kan innetemperaturen under korta perioder understiga måltemperaturen. 

Att tänka på:  

 • Ställ möbler en bit från elementen och undvik gardiner som täcker dem. När luften kan röra sig fritt runt elementen sprids värmen lättare till resten av lägenheten.  
   
 • Lämna dörrar mellan rum öppna eller på glänt för att få en jämn värmecirkulation i hela lägenheten.  
   
 • Om utetemperaturen varierar kraftigt från en dag till en annan kan värmesystemet som styrs av bland annat utetemperaturen ta lite tid på sig att anpassa sig.  
   
 • Kalla element behöver inte betyda att det är något fel. När temperaturen i lägenheten är ca 21 grader eller mer blir elementen kalla.  
   
 • För att ta reda på din inomhustemperatur ska du placera en termometer inom vistelsezonen, tex mitt i rummet en meter upp från golvet.  
   
 • Felanmäl om du trots ovan tips och egen temperaturmätning inte har 21 grader (±0,5 grad) i vistelsezonen!  

Läs mer på: https://www.hsb.se/nyheter-och-tips/kunskapsbank/temperaturen-i-din-lagenhet/ 

*Definition vistelsezon:  
1 meter in från fönster/fönsterdörr 
0,6 meter in från vägg 
0,1 m upp från golv 
 

Categories: Uncategorized