Månadsinformation Brf Cinnober november 2023

Årsmöte 29 november !

Glöm inte att komma på detta, kallelse och handlingar är på väg till era brevlådor under vecka 46 ! På årsmötet kommer det att tas beslut om nya stadgar och om gästlägenheten skall omvandlas till lägenhet.

Avgiftshöjning. På styrelsemötet beslutades att höja månadsavgiften med 5% från och med den 1 januari år 2024

Städ- och Trivseldagen den 2 november. Mycket blev gjort av oss dryga 10 boende som dykt upp. Stort tack till er och Ni övriga bär betänka att genom att vi gör en del arbeten själva och tillsammans, kan vi hålla tillbaka en del, %, av kommande hyreshöjningar.

OBS ! föreningsmailen; kontakt@brfcinnober.se, har legat de senaste veckorna, Detta är nu åtgärdat och skall fungera framöver.

Rörstopp i Sopsugen, Borstbindargatan 2, Det var ett större ”rörhaveri” i vår sopsugsanläggning fredag den 3 nov, till tisdagen den 7 november. Lyckligtvis blev inte Brf Cinnober så illa drabbade. Men en gott råd för framtiden är att respektera vad som får slängas i soprummet och vad som inte skall slängas där, utan på Återvinningsstationer.

/Styrelsen Brf Cinnober

Categories: Uncategorized