Månadsinformation Brf Cinnober, maj 2023

· OBS ! Inbrott i Cinnober. Det har varit 3 inbrott/inbrottsförsök i Cinnober de senaste tre veckorna. OM alla boende hjälps åt att kontrollera så att dörrar är ordentligt stängda efter er och att inte släppa in obehöriga

· Omskrivning av lån, Ett av föreningens lån skall skrivas om i månadsskiftet juni/juli. Detta kommer att påverka månadsavgiften. Mer besked om detta kommer under juni månad

· 5-årsbesiktningen. Alla besiktningsåtgärder, utifrån protokollen, skall vara utförda och klara i maj månad. OM inte, meddela via; kontakt@brfcinnober.se

· Takterrassen, OM alla boende håller ordning efter sig och sina vänner och lämnar Takterrassen som ni önskar återse den nästa gång, samt respekterar de tider och andra regler som gäller så; ”Kommer alla boende att få en trevlig sommar”

/Styrelsen Brf Cinnober

Categories: Uncategorized