• Besiktningsprotokoll för samtliga lägenheter är nu utdelade. Om det finns kvarstående punkter, skall dessa vara åtgärdade före juni 2023.
  • Uppslutningen på vår-städ och trivseldag 1 april var god och mycket blev gjort. Stort tack till alla ca 30 boende som ställde upp.
  • Containrar för grovsopor kommer att vara uppställda utanför Brf mellan den 18-24 april, se separat anslag.
  • Container för elektronik kommer samtidigt att vara uppställd utanför vårt soprum.
  • Tack för att numera “nästan” alla respekterar vår avfallshantering. Detta gynnar oss alla då våra gemensamma utgifter minskar.
  • Om också ALLA som är på takterrassen och har trevligt, kan lära sig att ställa tillbaka stolar, ta med sina sopor och rengöra använd grill, kommer vår förening att bli ännu trevligare.
Categories: Uncategorized