-Innevarande vecka, nr 13, och nästkommande, v14, kommer besiktning och åtgärdande av våra husfasader att ske. Detta innebär, arbete hängandes i sele utefter Husväggarna

-Inom de närmaste veckorna kommer ett besiktningsprotokoll/lägenhet att delas ut. Om det finns punkter som skall åtgärdas i dessa protokoll, skall dessa vara åtgärdade före juni månad år 2023.

-Under innevarande vecka och vecka 14, kommer besiktning och åtgärdande av föreningens fasader att ske. Detta innebär ett arbete via rep utefter fasaderna. Efterkontroll med drönare den 5 april

-Vid fel på golvvärme i badrum, kontakta Invents support, telefon 031 335 58 00

-Det är upp till varje boende att regelbundet, 2ggr/år, smörja egna dörrar, ytterdörr och balkongdörr.

-Balkongräcken och plåtar skall torkas av med jämna mellanrum

-OBS! Glöm ej att ha koll på handdukstorken i badrummet, så att el-patronen inte är på i onödan (kolla i bo-pärmen)

/ Styrelsen Brf Cinnober

Categories: Uncategorized