Månadsinformation Brf Cinnober juni 2023

· Avgiftshöjning, Från och med den 1 augusti höjs månadsavgiften med 5 %. Det kommer eventuellt att bli ytterligare höjning sista kvartalet år 2023, beroende på hur den nya räntan blir för det lån som föreningen skall skriva om den 30 juni.

· Olja in våra entredörrar. Finns det någon som kan åta sig att olja in föreningens 8 entredörrar, i sommar?

Skälig ersättning/arvode utgår, anmäl intresse till; kontakt@brfcinnober.se

· Gasol och kolgrillar, är förbjudna att användas på våra egna balkonger

· STÄNGA TAKTERRASSEN ! Om inte ALLA respekterar de ordningsregler, tider och ordning mm, kommer styrelsen att stänga takterrassen från och med den 8 juli år 2023

· Att respektera ordningsregler innebär också att återställa möbler, madrasser på takterrassen, där man tog dem

· För att få kontakt med styrelsen, maila; kontakt@brfcinnober.se

/ Styrelsen Brf Cinnober

Categories: Uncategorized