Årsmötet för BRF Cinnober kommer att hållas Tisdagen den 24 November klockan 18.00.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 1:e Oktober .

Styrelsen undersöker möjligheter för distansröstning, men kan inte garantera att vi hittar en lösning.

Categories: Uncategorized